BIM Normal deneme 2 0 2007-04-17T14:33:00Z 2007-04-18T14:18:00Z 2007-04-18T14:18:00Z 1 4140 23598 TBMM 196 55 27683 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 124

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Nisan 2007 Pazartesi

 

 

Tasarı

 

            1.- Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1348) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2007)

 

Teklif

 

            1.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Bayrak’ın; 388 Sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/999) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2007)

 

 

Rapor

 

            1.- Elektronik Ortamda İşlenen Suçların Önlenmesi ile 2559 ve 2937 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz’un; Bilişim Sistemi Üzerinden Suç Teşkil Eden Zararlı Yayınlarla Mücadele Hakkında Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1305, 2/958) (S. Sayısı: 1397) (Dağıtma tarihi: 16.4.2007) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars’ta BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21827) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

2.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri’de BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21828) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

3.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis’te BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21829) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

4.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya’da BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21830) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

5.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir’de BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21831) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

6.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize’de BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21832) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

7.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt’te BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21833) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

8.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya’da BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21834) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

9.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak’ta BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21835) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

10.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Amasya’da BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21836) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

11.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray’da BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21837) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

12.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Batman’da BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21838) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

13.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın’da BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21839) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

14.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl’de BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21840) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

15.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bayburt’ta BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21841) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

16.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu’da BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21842) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

17.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis’te BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21843) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

18.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce’de BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21844) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

19.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı’da BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21845) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

20.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum’da BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21846) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

21.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ’da BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21847) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

22.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Karabük’te BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21848) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

23.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane’de BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21849) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

24.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Adıyaman’da BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21850) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’da BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21851) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

26.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Ağrı’da BELDES’ten destek alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21852) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

27.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri’de KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21853) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

28.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars’ta KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21854) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

29.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya’da KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21855) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

30.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis’te KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21856) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

31.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize’de KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21857) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

32.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir’de KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21858) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

33.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt’te KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21859) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

34.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya’da KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21860) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

35.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak’ta KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21861) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

36.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce’de KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21862) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

37.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ’da KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21863) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

38.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum’da KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21864) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

39.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane’de KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21865) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

40.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Karabük’te KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21866) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

41.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bayburt’ta KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21867) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

42.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl’de KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21868) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

43.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis’te KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21869) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

44.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu’da KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21870) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

45.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı’da KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21871) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

46.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’da KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21872) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

47.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Ağrı’da KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21873) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

48.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Adıyaman’da KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21874) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

49.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Amasya’da KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21875) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

50.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray’da KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21876) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

51.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Batman’da KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21877) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

52.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın’da KÖYDES’ten destek alan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21878) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

53.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize-Fındıklı Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21879) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

54.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize-Pazar Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21880) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

55.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize-Ardeşen Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21881) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

56.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize-Hemşin Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21882) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

57.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize-Çayeli Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21883) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

58.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize-Çamlıhemşin Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21884) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

59.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize-Güneysu Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21885) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

60.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize-İyidere Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21886) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

61.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize-Derepazarı Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21887) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

62.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize-Kalkandere Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21888) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

63.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya-Domaniç Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21889) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

64.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya-Tavşanlı Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21890) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

65.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya-Emet Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21891) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

66.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize-İkizdere Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21892) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

67.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya-Çavdarhisar Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21893) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

68.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya-Hisarcık Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21894) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

69.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya-Altıntaş Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21895) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

70.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya-Aslanapa Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21896) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

71.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya-Gediz Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21897) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

72.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya-Dumlupınar Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21898) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

73.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya-Pazarlar Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21899) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

74.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya-Şaphane Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21900) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

75.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri-Özvatan Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21901) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

76.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya-Simav Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21902) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

77.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri-Sarıoğlan Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21903) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

78.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri-Felahiye Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21904) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

79.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri-Bünyan Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21905) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

80.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri-Akkışla Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21906) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

81.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri-Melikgazi Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21907) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

82.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri-Pınarbaşı Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21908) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

83.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri-Tomarza Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21909) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

84.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri-Sarız Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21910) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

85.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri-Hacılar Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21911) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

86.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri-Talas Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21912) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

87.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri-İncesu Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21913) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

88.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri-Kocasinan Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21914) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

89.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri-Develi Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21915) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

90.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri-Yeşilhisar Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21916) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

91.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane-Torul Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21917) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

92.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane-Kürtün Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21918) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

93.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri-Yahyalı Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21919) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

94.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu-Mudurnu Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21920) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

95.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu-Göynük Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21921) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

96.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu-Kıbrıscık Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21922) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

97.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu-Seben Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21923) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

98.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu-Yeniçağa Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21924) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

99.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu-Dörtdivan Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21925) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

100.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu-Mengen Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21926) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

101.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu-Gerede Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21927) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

102.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı-Bayramören Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21928) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

103.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı-Yapraklı Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21929) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

104.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı-Ilgaz Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21930) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

105.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı-Kurşunlu Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21931) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

106.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı-Korgun Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21932) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

107.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı-Çerkeş Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21933) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

108.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı-Atkaracalar Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21934) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

109.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı-Eldivan Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21935) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

110.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı-Orta Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21936) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

111.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı-Kızılırmak Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21937) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

112.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı-Şabanözü Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21938) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

113.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ-Karakoçan Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21939) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

114.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ-Kovancılar Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21940) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

115.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce-Yığılca Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21941) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

116.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce-Akçakoca Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21942) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

117.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce-Cumayeri Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21943) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

118.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce-Çilimli Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21944) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

119.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce-Gölyaka Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21945) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

120.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce-Gümüşova Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21946) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

121.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ-Sivrice Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21947) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

122.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce-Kaynaşlı Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21948) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

123.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ-Alacakaya Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21949) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

124.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ-Maden Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21950) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

125.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ-Arıcak Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21951) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

126.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ-Palu Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21952) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

127.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-Ilıca Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21953) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

128.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-Pasinler Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21954) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

129.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-Çat Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21955) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

130.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-Aşkale Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21956) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

131.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-Karayazı Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21957) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

132.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-Tekman Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21958) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

133.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-Karaçoban Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21959) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

134.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-Hınıs Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21960) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

135.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ-Keban Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21961) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

136.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ-Ağın Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21962) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

137.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-İspir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21963) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

138.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ-Baskil Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21964) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

139.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-Tortum Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21965) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

140.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-Horasan Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21966) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

141.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-Narman Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21967) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

142.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane-Şiran Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21968) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

143.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-Köprüköy Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21969) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

144.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane-Köse Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21970) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

145.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane-Kelkit Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21971) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

146.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-Şenkaya Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21972) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

147.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-Olur Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21973) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

148.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-Uzundere Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21974) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

149.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-Oltu Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21975) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

150.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum-Pazaryolu Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21976) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)