BIM Normal deneme 2 9 2007-02-20T07:16:00Z 2007-04-18T14:17:00Z 2007-04-18T14:17:00Z 1 1669 9516 TBMM 79 22 11163 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 123

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Nisan 2007 Cuma

 

 

Tasarılar  

 

1.-   Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1345) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2007)

2.-   Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1346) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2007)

3.-   Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1347) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2007)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, bir futbol maçının bilet fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20758) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/2/2007)

2.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Türk Petrol Kanunundaki bazı düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20759) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

3.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, yabancı mimar ve mühendislere çalışma izni tanınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20760)

4.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, bazı kişilerin mal varlığı ve vergi bilgilerinin yasadışı sorgulandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20762)

5.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, depremle ilgili projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20764)

6.-   Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, kırdan kente göçe yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20765)

7.-   İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, arıcılığa yönelik yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20767)

8.-   İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, bilinmeyen numaralar servisinin ücretlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20768)

9.-   Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, Filyos Serbest Bölgesi Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20770)

10.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, doğalgazın fiyatlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20773)

11.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, benzin ve mazotun fiyatlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/207774)

12.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, fuel-oilin fiyatlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20775)

13.-     Mersin Milletvekili Ersoy BULUT’un, özelleştirme sonucu geçici olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20776)

14.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’un, bazı görevlere yapılan atamalara ve atama kararnamelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20777)

15.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Suriye’nin Hatay’ı kendi sınırları içinde gösterdiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20784)

16.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Çok Taraflı Yatırım Antlaşmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20785)

17.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye’nin tanıtımını yaptığı iddia edilen bir firmaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20786)

18.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince kurulan bir şirkete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20795)

19.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un Bursa Kent Meydanı Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20796)

20.-     Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, turizmdeki tanıtım çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20799)

21.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Aspendos Festivali için verilen bir ihaleye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20800)

22.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun personelle ilgili bir iddiaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20801)

23.-     Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, sağlık göstergelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20807)

24.-     İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, devralınan sağlık kurum ve kuruluşları personelinin özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20808)

25.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, üniversite hastanelerinin kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20810)

26.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, özel tren uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20818)

27.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, Türk Telekom’un yeni tarife uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20819)

28.-     Muğla Milletvekili Hasan ÖZYER’in, şahıslar adına tapu çıkartılan orman arazilerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20821)

29.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, borç verilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/20823)

30.-     Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Çınarcık Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20824)

31.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Şanlıurfa’da yaşanan kamyon kazasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20828)

32.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, elektrik özelleştirmeleriyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20829)

33.-     İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, yerel yönetimlerin merkezi kamu personeli seçme sınavı kapsamından çıkarılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20830)

34.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Irak’ta düşen uçakta hayatını kaybedenlerin cenazelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20831)

35.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, görme engelli bir sanatçının otomobille hız ve rekor denemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20833)

36.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana hafif raylı sistem projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20836)

37.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, organ nakli konusunda alınması gereken bazı önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20837)

38.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Zimbabwe Devlet Başkanının ülkemize davet edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20839)

39.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, dağıtılan oyuncaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20840)

40.-     Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, bankaların kredi kartlarıyla ilgili bazı uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20842)

41.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Ulusal Deprem Konseyinin kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20843)

42.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Turusgaz’ın vergi borcuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20846)

43.-     Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN’in, Ordu çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20851)

44.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, köprü ve otoyollardaki paralı geçiş uygulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20852)

45.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Ankara Karayolundaki Yenice Köprülü Kavşağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20853)

46.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Bolu Dağı geçişindeki tesislere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20854)

47.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB sürecindeki bazı belgelerde yer alan Kıbrıs’la ilgili ifadeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20859)

48.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, Rusya’yla ilgili bazı gelişmelerin ülkemize etkilerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20860)

49.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Ankara’daki doğalgaz hizmetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20868)

50.-     Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, Giresun’a doğalgaz verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20869)

51.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Çekerek Süreyya Bey Barajına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20870)

52.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali BULUT’un, TÜPRAŞ’ın Sapanca Gölü’nden su kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20871)

53.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, verilen maden arama ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20872)

54.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali BULUT’un, Türk Petrol Kanunu düzenlemeleriyle ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20873)

55.-     Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, Rize’de yapılması düşünülen santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20874)

56.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kumluca’daki kanalizasyon çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20875)

57.-     Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE’nin, MOBESE sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20876)

58.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, ANFA Altınpark A.Ş. Genel Müdürünün fuar alanında yaptığı düğünün finansmanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20877)

59.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, töre ve namus cinayetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20880)

60.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta Belediyesince işten çıkarılan işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20881)

61.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, toptancı hallerinin satışına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20884)

62.-     Bursa Mustafa ÖZYURT’un, doğalgaz faturalarının ödenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20885)

63.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya turizminde kriz yaşandığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20888)

64.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Alanya Akdağ Kayak Merkezi projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20889)

65.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarının içeriğindeki bazı değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20893)

66.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Rize Devlet Hastanesinde ultrason çekimi için uzun süre sonrasına randevu verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20896)

67.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Kastamonu bağlantılı demiryolu hatlarının programa alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20899)

68.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Abana ve İnebolu Limanları ile İnebolu sahil şeridinin dalgalardan korunmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20900)

69.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’nın İbradı İlçesindeki bir telefon santrali arızasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20901)