BIM Normal deneme 2 34 2007-02-20T07:16:00Z 2007-04-16T07:33:00Z 2007-04-16T07:33:00Z 1 2048 11679 TBMM 97 27 13700 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 122

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Nisan 2007 Perşembe   

 

Rapor

 

            1.- Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve 2 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/988) (S. Sayısı: 1392) (Dağıtma tarihi: 12.4.2007) GÜNDEME

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, avukatların Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamındaki alacaklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20352)

2.-   Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Bolu Dağı Tüneline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20380)

3.-   Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Yozgat şehir merkezinde yapılan köprülü kavşağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20381)

4.-   İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, Bolu Dağı Tüneli ile İzmir Çevre Yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20386)

5.-   Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, 2006 yılında Bartın’a ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20387)

6.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Erzurum’un yol şebekesinin durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20388)

7.-   İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Bolu Dağı Tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20389)

8.-   Nevşehir Milletvekili Osman SEYFİ’nin, “VIP” uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20393)

9.-   Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Otopark Yönetmeliğinin uygulanmasındaki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20395)

10.-     Adana Milletvekili Mehmet Ziya YERGÖK’ün, bir öğretim üyesinin koruma talebine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20396)

11.-     Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, 2006 yılında Bartın’a ayrılan ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20397)

12.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20398)

13.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Feshane işletme hakkını DÖSİM’e satan şirkete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20399)

14.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Erzurum’un sağlık donanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20405)

15.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Erzurum’daki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20406)

16.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, genel sağlık sigortası ile yabancı doktor istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20407)

17.-     Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, 2006 yılında Bartın’a ayrılan ödeneğe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20415)

18.-     Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, 2006 yılında Bartın’a ayrılan ödeneğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20416)

19.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bazı kararlar alınıp alınmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/20417)

20.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere dil zorunluluğu getirilmesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20418)

21.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Amasya İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20421)

22.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20422)

23.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Adıyaman İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20423)

24.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Ağrı İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20424)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20425)

26.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20426)

27.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20427)

28.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20428)

29.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20429)

30.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20430)

31.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20431)

32.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20432)

33.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Batman İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20433)

34.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bayburt İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20434)

35.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20435) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

36.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Karabük İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20436)

37.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20437)

38.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20438)

39.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20439)

40.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20440)

41.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20441)

42.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20442)

43.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20443)

44.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20444)

45.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20445)

46.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20446)

47.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20603)

48.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Amasya İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20604)

49.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Adıyaman İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20605)

50.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Ağrı İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20606)

51.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20607)

52.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20608)

53.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20609)

54.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20610)

55.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20611)

56.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20612)

57.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20613)

58.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20614)

59.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20615)

60.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20616)

61.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Karabük İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20617)

62.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20618)

63.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bayburt İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20619)

64.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20620)

65.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Batman İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20621)

66.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20622)

67.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20623)

68.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20624)

69.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20625)

70.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20626)

71.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20627)

72.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize İlindeki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20628)

73.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Amasya İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20733)

74.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Ağrı İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20743)

75.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20735)

76.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Adıyaman İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20736)

77.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20737)

78.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20738)

79.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20739)

80.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20740)

81.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20741)

82.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20742)

83.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Batman İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20743)

84.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bayburt İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20744)

85.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20745)

86.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Karabük İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20746)

87.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20747)

88.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20748)

89.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20749)

90.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20750)

91.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20751)

92.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20752)

93.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20753)

94.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20754)

95.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20755)

96.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20756)

97.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20757)