BIM Normal deneme 2 10 2007-02-20T07:16:00Z 2007-04-16T07:33:00Z 2007-04-16T07:33:00Z 1 263 1503 TBMM 12 3 1763 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 121

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 11 Nisan 2007 Çarşamba   

 

 

Teklif

 

            1.- Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı’nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/998) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2007)

 

Tezkereler

 

            1.- Denizli Milletvekili Veli Haşim Oral’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1241) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2007)  

            2.- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1242) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2007) 

            3.- Denizli Milletvekili Veli Haşim Oral’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1243) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2007) 

            4.- Denizli Milletvekili Veli Haşim Oral’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1244) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2007) 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN ve 33 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki  sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/434) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)