BIM Normal deneme 2 24 2007-02-20T07:16:00Z 2007-04-16T07:32:00Z 2007-04-16T07:32:00Z 1 3836 21870 TBMM 182 51 25655 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 119

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 9 Nisan 2007 Pazartesi   

 

 

Tasarılar

 

1.- Güneydoğu Avrupa (GDA) Kültür Bakanları Konseyi Şartnamesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1341) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2007)

2.- Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1342) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2007)

3.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1343) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2007)

 

Teklif

 

1.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 13 Milletvekilinin; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/997) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2007)

 

 

Raporlar

 

1.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1203) (S. Sayısı: 1388) (Dağıtma tarihi: 9.4.2007) GÜNDEME

2.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1256) (S. Sayısı: 1389) (Dağıtma  tarihi: 9.4.2007) GÜNDEME

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1280) (S. Sayısı: 1390) (Dağıtma tarihi: 9.4.2007) GÜNDEME

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malavi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1289) (S. Sayısı: 1391) (Dağıtma tarihi: 9.4.2007) GÜNDEME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, bir arama motorunda ülkemizin bütünlüğünü ilgilendiren yayınlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21700) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

2.-   İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, Danıştayın bazı hükümlerinin yürütmesini durdurduğu TOKİ’nin bir yönetmeliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21701) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

3.-   Burdur Miletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Bucak Zeliha Tolunay Eğitim Fakültesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21702) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

4.-   Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, tütün sektöründeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21703) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

5.-   İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Rize’de sahil dolgu alanının ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21704) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

6.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21705) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

7.-   Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, bir açılışta kullanılan ses sisteminin finansmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21706) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

8.-   Muş Milletvekili Mehmet Şerif ERTUĞRUL’un, Muş’taki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21707) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

9.-   Muş Milletvekili Mehmet Şerif ERTUĞRUL’un, Muş İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21708) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

10.-     Muş Milletvekili Mehmet Şerif ERTUĞRUL’un, Muş’taki şeker pancarı üretimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21709) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

11.-     Muş Milletvekili Mehmet Şerif ERTUĞRUL’un, Muş’ta köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21710) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

12.-     Mardin Milletvekili Mahmut DUYAN’ın, Mardin’deki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21711) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

13.-     Mardin Milletvekili Mahmut DUYAN’ın, Mardin’de 2006 yılında yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21712) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

14.-     Mardin Milletvekili Mahmut DUYAN’ın, Mardin’de köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21713) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

15.-     Mardin Milletvekili Mahmut DUYAN’ın, Mardin İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21714) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

16.-     Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, seçim kurullarında geçici olarak görevlendirilen personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21715) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

17.-     Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikteki değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21716) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

18.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Havalimanı İşletmesi ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21717) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

19.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, termik santrallere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21718) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

20.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/21719) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

21.-     İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa ELEKDAĞ’ın, ülkemiz aleyhindeki bir filme ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/21720) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

22.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/21721) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

23.-     Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün BİLGEHAN’ın, BM-CEDAW Komitesinin bazı belgelerinin tercümesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/21722) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

24.-     Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/21723) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21724) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

26.-     Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, yabancılara verilen arama ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21725) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

27.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21726) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

28.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Beypazarı Kaymakamının geçici görevlendirilmesiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21727) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

29.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu’da meydana gelen bir cinayet olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21728) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

30.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesince ihalesi tamamlanmadan başlatılan işlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21729) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

31.-     Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, Beypazarı Köydes ihaleleri ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21730) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

32.-     Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Bursa Santral Garaj Kent Meydanı ve Alışveriş Merkezi Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21731) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

33.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, İSKİ’nin bazı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21732) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

34.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21733) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

35.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İzmir’deki Kütüphane Haftası etkinliklerinde bir kütüphaneler zincirine yer verilmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21734) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

36.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21735) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

37.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, yönetmelikler ve ihaleler ile YİBO’lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21736) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

38.-     Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa’da taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21737) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

39.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21738) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

40.-     Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Salihli’deki bir araziye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21739) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

41.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21740) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

42.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, tüp bebek tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21741) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

43.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu Boztepe Devlet Hastanesi acil servisinde yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21742) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

44.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Demre Devlet Hastanesindeki personel açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21743) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

45.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bazı ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21744) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

46.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir temizlik ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21745) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

47.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir temizlik ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21746) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

48.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21747) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

49.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21748) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

50.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir temizlik ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21749) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

51.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21750) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

52.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21751) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

53.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir temizlik ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21752) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

54.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21753) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

55.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21754) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

56.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bazı ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21755) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

57.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, bir proje kapsamında Dünya Bankasına sunulan raporlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21756) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

58.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, bir projenin saha koordinatörlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21757) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

59.-     Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Eskişehir’de aile hekimliği uygulamasındaki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21758) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2007)

60.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21759) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

61.-     Muş Milletvekili Mehmet Şerif ERTUĞRUL’un, Muş’taki doğrudan gelir desteği uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21760) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

62.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, arıcılığa yönelik düzenleme ve diğer çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21761) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

63.-     Mardin Milletvekili Mahmut DUYAN’ın, Mardin’deki doğrudan gelir desteği uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21762) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2007)

64.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21763) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

65.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21764) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

66.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/21765) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

67.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/21766) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

68.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21767) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

69.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/21768) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

70.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21769) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

71.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21770) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

72.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/21771) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

73.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21772) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

74.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21773) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

75.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21774) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

76.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21775) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

77.-     İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, çiftçilerin sulama kaynaklı elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21776) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)

78.-     Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, iade edilen ve tekit edilen soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/21777) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2007)

79.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, bitkisel atık yağlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21778) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

80.-     Muğla Milletvekili Hasan ÖZYER’in, kriz yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21779) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

81.-     Muğla Milletvekili Hasan ÖZYER’in, kamu yöneticilerinin tecrübe ve birikimlerinin değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21780) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

82.-     Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa TOKİ konutlarındaki elektrik sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21781) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

83.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, bir konuda hazırlanacak ulusal eylem planına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21782) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

84.-     Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, kamu bankalarının dergilere verdiği reklam ve abonelik bedellerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21783) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

85.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Kamu Etik Kurulunun Yüksek Denetleme Kurulunu inceleme talebine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21784) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2007)

86.-     Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, işçi sayılmayan geçici personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21785) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2007)

87.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, bazı kimselerin oy kullanma imkanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21786) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

88.-     Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, şekerpancarı fiyatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21787) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

89.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir köşe yazısındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21788) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

90.-     İstanbul Milletvekili Algan HACALOĞLU’nun, Rize-Fındıklı’da kurulması düşünülen hidroelektrik santrale ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21789) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

91.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, İhlas Finans Kurumunun tasfiye süreci ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21790) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

92.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, bazı yakınlarının yaptığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21791) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

93.-     Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Ondokuzmayıs-Bafra karayoluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21792) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

94.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, işkence ve kötü muameleden ceza almış kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21793) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

95.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, cezaevlerindeki şartlara ve infaz koruma memurlarının sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21794) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

96.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir’e mülteci kampı kurulmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/21795) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2007)

97.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, BM İşkenceye Karşı Sözleşmenin eki Seçmeli Protokole ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/21796) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

98.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir milli atletin açıklaması üzerine açılan soruşturmaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21797) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

99.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’da kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21798) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

100.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, 2011 Erzurum Üniversitelerarası Kış Oyunları organizasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21799) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

101.- Muğla Milletvekili Hasan ÖZYER’in, dahilde işleme rejimi uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/21800) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

102.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/21801) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2007)

103.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, özel güvenlik şirketlerinin yabancılarca satın alındığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21802) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2007)

104.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara-Mamak’ta bir parka yapıldığı iddia edilen binalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21803) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

105.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, işkence ve kötü muameleden disiplin cezası alan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21804) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

106.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Atatürk Kültür Merkezinin yıkım kararına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21805) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

107.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, kütüphanelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21806) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2007)

108.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ani Harabelerinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21807) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

109.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Devlet Denetleme Kurulu raporunda TSE Başkanıyla ilgili tespitlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21808) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

110.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, kapanan işyerlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21809) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

111.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu nedeniyle icraya verilen üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21810) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

112.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Tarım Kredi Kooperatiflerindeki istihdama ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21811) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

113.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Toprak ve Su Kaynakları Ankara Araştırma Enstitüsünün kapatılma kararına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21812) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

114.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, gıda denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21813) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

115.- Muğla Milletvekili Hasan ÖZYER’in, Milas-Bodrum Havalimanındaki güvenlik hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21814) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

116.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana hafif raylı sistem inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21815) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

117.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Ankara Hızlı Tren projesinin Konya ana istasyonunun yer seçimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21816) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

118.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21817) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

119.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Etibank’la ilgili olarak açılan davalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/21818) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

120.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21819) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

121.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Marmara Ereğlisi’nde inşa edilecek hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21820) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

122.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Eskişehir’deki bazı kamulaştırmaların bedellerinin ödenmemesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21821) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

123.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/21822) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

124.- Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Antalya’da verilen maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21823) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

125.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Artvin, Rize ve Trabzon’daki orman arazilerine ve kadastro davalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/21824) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

126.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, borçlanmaya ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21825) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2007)

127.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Ziraat Bankasına borcu nedeniyle icraya verilen üreticilere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21826) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2007)

 

 

Geri Alınan Yazılı  Soru Önergesi

 

 

            1.- İzmir Milletvekili K.Kemal ANADOL İzmir'de ihalesiz yaptırılan bazı işlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesini  9/4/2007 tarihinde geri almıştır. (7/21420)