BIM Normal deneme 2 7 2007-02-20T07:16:00Z 2007-04-06T07:26:00Z 2007-04-06T07:26:00Z 1 165 947 TBMM 7 2 1110 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 118

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 5 Nisan 2007 Perşembe   

 

Tezkere

 

1.-   Denizli Milletvekili Veli Haşim Oral’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1240) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2007)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR ve 22 Milletvekilinin, Ergene Çevre Düzeni Havza Planı ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/433) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2007)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli Halk Kütüphanesine konulan bir kitaba ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19944)

2.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Başbakanın sürücü ehliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20878)