BIM Normal deneme 2 18 2007-04-03T15:14:00Z 2007-04-06T07:22:00Z 2007-04-06T07:22:00Z 1 378 2158 TBMM 17 5 2531 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 116

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 3 Nisan 2007 Salı   

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

 

            1- 15.3.2007 Tarihli ve 5603 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1340) (Anayasa ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2007)

Tasarılar

 

            1.- Pendik Kentsel Dönüşüm ve İleri Teknoloji Parkı Projesi Kanunu Tasarısı (1/1339) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji, İçişleri, Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2007)

 

           

 

Teklifler

 

            1.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Kaya ve 21 Milletvekilinin; 3213 Sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/992) (İçişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2007)

            2.- İzmir Milletvekili Serpil Yıldız’ın; İşyerleri Adlarında Türkçenin Kullanılmasına Dair Kanun Teklifi (2/993) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2007)

            3.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 11 Milletvekilinin; 4603 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/994) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2007)

            3.- Antalya Milletvekili Fikret Badazlı’nın; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/995) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2007)

            4.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu ve 9 Milletvekilinin; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/996) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2007)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa ELEKDAĞ ve 32 Milletvekilinin, Ermeni sorununun ve bu konuda izlenen politikanın tüm yönleriyle araştırılarak Ermeni iddialarına karşı etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/432) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2007)