BIM Normal deneme 2 5 2007-04-02T14:37:00Z 2007-04-03T15:35:00Z 2007-04-03T15:35:00Z 1 138 789 TBMM 6 1 926 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 115

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 2 Nisan 2007 Pazartesi   

 

Raporlar

 

            1.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu’nun; 3813 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/192) (S. Sayısı: 1385) (Dağıtma tarihi: 2.4.2007) (GÜNDEME)

            2.- Şırnak milletvekili Mehmet Tatar’ın; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/613) (S. Sayısı: 1386) (Dağıtma tarihi: 2.4.2007) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kemer’de elektrik hizmeti alamayan bir grup konuta ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20797)