BIM Normal deneme 2 27 2007-02-20T07:16:00Z 2007-04-03T15:35:00Z 2007-04-03T15:35:00Z 1 16172 92182 TBMM 768 216 108138 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 114

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 30 Mart 2007 Cuma   

 

Teklifler

 

            1.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 21 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/989) (İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2007)

            2.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 21 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/990) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2007)

            3.- Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 22 Milletvekilinin; 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/991) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2007)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, genel bütçe dışındaki yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2540) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

2.-   Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2030 yılı enerji tüketimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2541) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

3.-   Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’da yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) sözlü soru önergesi (6/2542) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

4.-   Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, süt inekçiliği desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2543) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

5.-   Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’da süt inekçiliği desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2544) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

6.-   Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, süt inekçiliği desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2545) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

7.-   Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’da süt inekçiliği desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2546) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

8.-   Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’da süt inekçiliği desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2547) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

9.-   Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, süt inekçiliği desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2548) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

10.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’da süt inekçiliği desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2549) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

11.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’da sertifikalı süt inekçiliği desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2550) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

12.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, sertifikalı süt inekçiliği desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2551) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

13.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’da sertifikalı tohum desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2552) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

14.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, sertifikalı tohum desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2553) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

15.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Afet İşleri Genel Müdürlüğü yatırımlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2554) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

16.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, yapı stoku envanterine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2555) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

17.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Deprem Şurası sonrası düzenleyici işlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2556) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

18.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, il müdürlükleri laboratuvarlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2557) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

19.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, proje maliyetlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2558) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

20.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Özel İdare yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2559) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

21.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Yapı Denetimi Kanunu uyarınca yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2560) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

22.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2561) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

23.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2562) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

24.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2563) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

25.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2564) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

26.-     Van Milletvekili Mehmet KARTAL’ın, MTA’nın Van’daki mevsimlik işçilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2565) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

27.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Merkez Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2566) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

28.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002’den önce bitirilemeyen sağlık evlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2567) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

29.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, tamamlanan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2568) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

30.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, tamamlanan sağlık evlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2569) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

31.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002’den önce Konya’da bitirilemeyen sağlık evlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2570) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

32.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’da tamamlanan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2571) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

33.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’da tamamlanan sağlık evlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2572) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

34.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Beyhekim Sağlık Kompleksi bünyesindeki devlet hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2573) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

35.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, bir hastanenin yatak kapasitesi ve ödeneğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2574) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

36.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002’den önce bitirilemeyen sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2575) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

37.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Beyhekim Sağlık Kompleksindeki hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2576) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

38.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, bir hastanenin yatak kapasitesi ve ödeneğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2577) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

39.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, bir hastanenin ödeneklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2578) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

40.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2579) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

41.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya Onkoloji Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2580) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

42.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya Onkoloji Hastanesinin bütçesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2581) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

43.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya-Sarayönü Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2582) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

44.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Sarayönü Devlet Hastanesi bütçesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2583) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

45.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, bir hastaneye personel atamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2584) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

46.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, bir hastanenin ödeneğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2585) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

47.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2586) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

48.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Selçuklu Tıp Fakültesi binalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2587) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, bazı üniversitelerdeki denizcilik bölümlerinin kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21146) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

2.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, RTÜK’ün Diyanet İşleri Başkanlığından görüş istemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21147) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

3.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21148) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

4.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21149) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

5.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21150) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

6.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21151) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

7.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Ballısaray Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21152) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

8.-   Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Türkiye Kömür İşletmelerinin kredi kullanımına ve bazı alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21153) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

9.-   Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Ambarlı Fuel-oil Santralinin dönüşümüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21154) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

10.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Çan Termik Santralindeki kireç taşı sarfiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21155) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

11.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Kangal Termik Santralindeki bir işin ihalesiz verilip verilmediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21156) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

12.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Çatalağzı-B Termik Santraline ihalesiz kömür alınıp alınmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21157) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

13.-     Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Mimarsinan Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21158) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

14.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Harmancık İlçesinin öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21159) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

15.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21160) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

16.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21161) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

17.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21162) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

18.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21163) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

19.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, hastane müdürü atamalarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21164) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

20.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, bazı sağlık kuruluşlarındaki personelin döner sermaye payına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21165) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

21.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılı gübre ve mazot desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21166) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

22.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılı gübre ve mazot desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21167) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

23.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılı gübre ve mazot desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21168) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

24.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2007 yılı gübre ve mazot desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21169) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

25.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki 2002 yılı gübre ve mazot desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21170) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

26.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki 2003 yılı gübre ve mazot desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21171) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

27.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki 2004 yılı gübre ve mazot desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21172) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

28.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki 2005 yılı gübre ve mazot desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21173) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

29.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki 2006 yılı gübre ve mazot desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21174) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

30.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki 2007 yılı gübre ve mazot desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21175) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

31.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılı yağlı tohum prim desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21176) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

32.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılı yağlı tohum prim desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21177) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

33.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılı yağlı tohum prim desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21178) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

34.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılı yağlı tohum prim desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21179) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

35.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılı yağlı tohum prim desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21180) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

36.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2007 yılı yağlı tohum prim desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21181) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

37.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılı gübre ve mazot desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21182) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

38.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılı gübre ve mazot desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21183) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

39.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki 2002 yılı yağlı tohum prim desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21184) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

40.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki 2003 yılı yağlı tohum prim desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21185) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

41.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki 2004 yılı yağlı tohum prim desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21186) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

42.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki 2005 yılı yağlı tohum prim desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21187) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

43.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki 2006 yılı yağlı tohum prim desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21188) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

44.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki 2007 yılı yağlı tohum prim desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21189) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

45.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21190) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

46.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21191) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

47.-     Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, İstanbul Müftülüğünce hazırlanan hutbeye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/21192) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

48.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Harmancık 75. yıl Endüstri Meslek Lisesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21193) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

49.-     İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, ABD ile bir kredi antlaşması imzalanıp imzalanmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21194) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

50.-     İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, Mersin’de hastane borcunu ödeyemeyen bir aileye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21195) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

51.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, ABD ile imzalanan kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine yönelik anlaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21196) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

52.-     Adana Milletvekli N. Gaye ERBATUR’un, Adana’daki ören yerlerinde evleri bulunan köylülere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21197) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

53.-     Adana Milletvekli N. Gaye ERBATUR’un, özürlülerin istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21198) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

54.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, öğretmenlerin sınavlarda görevlendirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21199) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

55.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, kalorifer kazanlarının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21200) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

56.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Kamu İhale Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21201) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

57.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun bazı denetçileri hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21202) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

58.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, doğalgaz dağıtım şirketlerine yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21203) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

59.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Cumhurbaşkanınca geri gönderilen bazı kanunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21204) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

60.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Malkara-Tekirdağ karayolundaki bir kavşak yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21205) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

61.-     Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, Korkuteli-Burdur karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21206) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

62.-     Bolu Milletvekili Metin YILMAZ’ın, Bolu’da yapılması planlanan egzotik etler kesimhane ve işleme tesisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/21207) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

63.-     Muğla Milletvekili Hasan ÖZYER’in, Bodrum’daki bir orman yangınından zarar gören köylülerin desteklenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/21208) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

64.-     İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, İmar Bankası Hazine bonosu alacaklılarına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/21209) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

65.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, ABD’de Telsim aleyhine açılan dava olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/21210) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

66.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Telsim aleyhine Kıbrıs Rum Kesiminde açılan bir davaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/21211) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

67.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, cari açığın GSMH’ya oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21212) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

68.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılında kamu net borç yükünün GSMH’ya oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21213) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

69.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılında kamu net borç yükünün GSMH’ya oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21214) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

70.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılında kamu net borç yükünün GSMH’ya oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21215) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

71.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılında kamu net borç yükünün GSMH’ya oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21216) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

72.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılında kamu net borç yükünün GSMH’ya oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21217) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

73.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, IMF’ye olan borca ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21218) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

74.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, özel sektör yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21219) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

75.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, doğrudan yabancı sermaye girişine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21220) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

76.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılındaki konut ve sanayi elektriğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21221) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

77.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılındaki konut ve sanayi elektriğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21222) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

78.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılındaki konut ve sanayi elektriğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21223) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

79.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılındaki konut ve sanayi elektriğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21224) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

80.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2007 yılı enerji maliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21225) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

81.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2001 yılı enerji maliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21226) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

82.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılı enerji maliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21227) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

83.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılı enerji maliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21228) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

84.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılı enerji maliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21229) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

85.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılı enerji maliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21230) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

86.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılı enerji maliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21231) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

87.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Mavi Tünel Projesine bağlı hidroelektrik santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21232) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

88.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’nın maden envanterine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21233) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

89.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Tuz Gölünde doğalgaz depolama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21234) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

90.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Alevi-Bektaşi kurumlarına yapılan yardımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21235) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

91.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21236) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

92.-     İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, sınır dışı edilen kaçak işçilerin uyruğuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21237) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

93.-      İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, İstanbul’daki belediyelerin yardım faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21238) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

94.-     Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, görevden alınan İSKİ Genel Müdürünün mal varlığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21239) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

95.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Mimarsinan Belediye Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21240) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

96.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, vakıf ve derneklere maddi yardıma ve bir talebe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21241) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

97.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, SHÇEK’in Konya-Meram’daki taşınmazlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21242) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

98.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana Metal Sanayi Çıraklık Eğitim Merkezine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21243) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

99.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-İnönü İlköğretim Okulunun kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21244) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

100.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’daki okulların kapalı spor salonlarına ve beden eğitimi derslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21245) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

101.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, öğretmenlere yönelik yurtdışı mesleki yeterlilik sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21246) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

102.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, öğretmenlerin il içi yer değiştirmelerine yönelik kılavuza ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21247) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

103.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, kadın yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21248) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

104.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, İLKSAN’a zorunlu üyeliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21249) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

105.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, İLKSAN’ın sözleşme yaptığı iki avukata ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21250) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

106.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, öğretmenevlerinin ve İLKSAN’ın denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21251) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

107.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, İLKSAN’ın TOKİ’ye devrettiği bir arsaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21252) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

108.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, ortaöğretim için getirilmek istenen seviye belirleme sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21253) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

109.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bir projede görevlendirilen danışmanlara ve bir kitabın basımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21254) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

110.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki bir doğumevi ve çocuk hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21255) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

111.-  Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, karşılaştırmalı bazı sağlık verilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21256) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

112.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale’deki 2006 yılı doğrudan gelir desteği ve prim ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21257) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

113.- Bolu Milletvekili Metin YILMAZ’ın, Bolu’da yapılması planlanan egzotik etler kesimhane ve işleme tesisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21258) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

114.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, bal üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21259) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

115.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, İzmir-Bandırma tren yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21260) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

116.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, tankerlerle getirilen LPG’ye ve akaryakıt tahlillerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21261) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

117.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, akaryakıt ithalatına ve görevden alınan bir bürokrata ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/21262) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

118.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Eti Alüminyum A.Ş. ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21263) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2007)

119.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sabit gelirlilerin karşılaştırmalı alım gücüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21264) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

120.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan belediyelere aktarılan kaynağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21265) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

121.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, ailesine, kendisine ve Başbakanlık Müsteşarına verilen hediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21266) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

122.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Nevşehir Belediye Başkanı hakkındaki soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21267) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

123.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara’nın su ihtiyacına ve bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21268) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2007)

124.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana Müftülüğünün düzenlediği kompozisyon yarışmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21269) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2007)

125.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Saimbeyli ve Dörtyol Orman İşletmesinde kadro alamayan işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21270) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2007)

126.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürünün görevden alınmasıyla ilgili yargı kararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21271) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2007)

127.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, nakliye sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21272) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2007)

128.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılında Konya’daki yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21273) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

129.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılında Konya’daki yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21274) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

130.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılında Konya’daki yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21275) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

131.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılında Konya’daki yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21276) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

132.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılında Konya’daki yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21277) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

133.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılında yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21278) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

134.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılında yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21279) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

135.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılında yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21280) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

136.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılında yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21281) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

137.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılında yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21282) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

138.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21283) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

139.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya üniversite hastanelerindeki ebe sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21284) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

140.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya vakıf hastanelerindeki ebe sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21285) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

141.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya devlet hastanelerindeki ebe sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21286) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

142.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılında köylere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21287) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

143.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılında köylere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21288) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

144.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılında köylere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21289) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

145.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılında köylere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21290) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

146.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılında köylere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21291) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

147.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılında yapılan köprülere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21292) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

148.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Karapınar Öğrenci Pansiyonuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21293) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

149.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003-2006 döneminde geçici olarak faaliyeti durdurulan firmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21294) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

150.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003-2006 yıllarında faaliyetleri durdurulan firmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21295) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

151.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Saray Sağlık Ocağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21296) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

152.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Yunak Kaymakam Evine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21297) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

153.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Zindankale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21298) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

154.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, deprem araştırmalarının koordinasyonuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21299) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

155.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılındaki çift yol ağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21300) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

156.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, çift yol ağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21301) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

157.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, AR-GE çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21302) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

158.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, yapılan köprülere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21303) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

159.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21304) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

160.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, Espiye-Yağlıdere-Alucra yolunun karayolları ağına alınmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21305) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

161.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/21306) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

162.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, Kırşehir Kocabey Kavaklığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/21307) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

163.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, amatör futbol müsabakalarının yapıldığı sahalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21308) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2007)

164.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21309) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2007)

165.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılı faiz giderlerinin bütçedeki payına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21310) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

166.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılı faiz giderlerinin bütçedeki payına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21311) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

167.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılı faiz giderlerinin bütçedeki payına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21312) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

168.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılı faiz giderlerinin bütçedeki payına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21313) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

169.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılı faiz giderlerinin bütçedeki payına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21314) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

170.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2001 yılı faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21315) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

171.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılı faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21316) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

172.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılı faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21317) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

173.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılı faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21318) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

174.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılı faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21319) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

175.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılı faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21320) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

176.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005-2006 yılları bütçelerindeki faiz yüküne ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21321) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

177.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2007 yılı bütçesindeki faiz yüküne ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21322) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

178.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, THY’de kadın kabin memurlarının imzaladıkları sözleşmeye ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/21323) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

179.- Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOĞAN’ın, töre cinayetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/21324) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2007)

180.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Gürcistan’dan enerji ithaline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21325) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

181.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, bir gruba ait santrallerden alınan elektriğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21326) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

182.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya-Serik’teki bir arazinin sulanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21327) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2007)

183.- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN’in, Ağrı’nın Patnos İlçesindeki DSİ sulama kanallarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21328) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2007)

184.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, bürokrat yakınlarının işe alındığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21329) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2007)

185.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, suç işleme oranlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21330) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

186.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY’ın, Çankaya Belediye sınırları içinde yapılan imar dışı eklentilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21331) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

187.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yol genişletme ve kavşak çalışmaları ile halk otobüslerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21332) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

188.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Bulvarındaki çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21333) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

189.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, belediyelerin altyapı çalışmalarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21334) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

190.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, İstanbul-Gaziomanpaşa’daki bir hastane inşaatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21335) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

191.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, sanatçıların ve medya kuruluşlarının vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21336) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

192.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, bilirkişi ücretlerinin ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21337) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

193.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, varlık satışı yoluyla özelleştirilen tesis ve arazilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21338) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

194.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, karşılaştırmalı bazı eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21339) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

195.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’daki okulların bahçe düzenlemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21340) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

196.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, eğitim kurumları yapımına ve personel alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21341) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2007)

197.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Vezirköprü İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21342) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2007)

198.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, e-okul ve e-kayıt sistemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21343) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2007)

199.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, yargı kararlarının uygulanmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21344) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2007)

200.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, Balıkçılık Müsteşarlığı kurulup kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21345) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

201.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sosyal güvenlik kapsamına ve sağlık harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21346) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

202.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Çin’den ithal edilen oyuncaklara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/21347) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

203.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, bir tiyatro oyununa getirilen yaş sınırına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21348) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

204.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, örtülü ödenek yönetiminde görevli bir kişi hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21349) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

205.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, TOKİ’de göreve başlatılan milletvekili yakınlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21350) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

206.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Üçpınar Jankarma Karakolu binasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21351) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

207.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Bakanlık bütçesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21352) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

208.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Ahırlı soğuk hava deposuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21353) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

209.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Atatürk Spor Sitesi tenis kortu soyunma odası inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21354) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

210.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya Atatürk Lisesi ek binasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21355) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

211.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Beyşehir Meteoroloji istasyonu binasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21356) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

212.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Balcılar soğuk hava deposuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21357) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

213.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya-Aksaray karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21358) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

214.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya-Ereğli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21359) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

215.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21360) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

216.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya-Ereğli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21361) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

217.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya-Ereğli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21362) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

218.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Ereğli-Ulukışla karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21363) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

219.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Ereğli-Ulukışla karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21364) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

220.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Ereğli-Ulukışla karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21365) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

221.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya-Aksaray karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21366) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

222.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya-Aksaray karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21367) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

223.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya-Ankara karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21368) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

224.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya-Ankara karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21369) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

225.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya-Ankara karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21370) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

226.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya-Karaman karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21371) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

227.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya-Karaman karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21372) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

228.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya-Seydişehir-Antalya karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21373) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

229.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya-Karaman karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21374) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

230.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Büyükbeşkavak Sağlık Ocağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21375) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

231.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Cihanbeyli Kapalı Spor Salonuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21376) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

232.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Cihanbeyli Spor Salonuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21377) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

233.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Küçükhasan Sağlık Ocağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21378) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

234.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Ereğli’deki bir sağlık ocağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21379) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

235.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Hadim Devlet Hastanesi Ek Binasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21380) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

236.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Hüyük soğuk hava deposuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21381) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

237.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Hüyük Hükümet Konağına  ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21382) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

238.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Akören Jandarma Komutanlığı bina ve tesislerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21383) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

239.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Argıthanı Sağlık Ocağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21384) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

240.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Kadınhanı Spor Tesisine  ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21385) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

241.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Numune Hastanesindeki bir inşaata ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21386) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

242.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Bozkır soğuk hava deposuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21387) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

243.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Numune Hastanesindeki bir inşaata ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21388) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

244.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Numune Hastanesi ek binasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21389) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

245.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Selçuklu Hükümet Konağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21390) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

246.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Beyşehir öğrenci yurdu inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/213691 (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

247.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Tuzlukçu Hükümet Konağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21392) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

248.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki bir onarım işine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21393) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

249.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Ilıcapınar Sağlık Ocağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21394) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

250.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Bolay Sağlık Ocağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21395) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

251.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Atatürk Stadyumunun çatısına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21396) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

252.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Üçpınar Jandarma Karakol binasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21397) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

253.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Yalıhüyük soğuk hava deposuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21398) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

254.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Yalıhüyük Jandarma Komutanlığı tesislerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21399) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

255.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Yukarıçiğil Sağlık Ocağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21400) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

256.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Dedeler Sağlık Ocağına  ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21401) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

257.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Derebucak Hükümet Konağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21402) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

258.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Doğanhisar soğuk hava deposuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21403) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

259.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya Atatürk Stadına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21404) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/3/2007)

260.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Sultanbeyli’ye otoyoldan girişe ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21405) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

261.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Bursa Bölge Müdürlüğünün bir belge teslimiyle ilgili işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21406) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

262.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, yolcu taşımacılığındaki bir yetki belgesiyle ilgili soruna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21407) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

263.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Sultanbeyli’de arazilerinin tapularını alamayanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21408) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

264.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Sultanbeyli imar uygulama planına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21409) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

265.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Ankara’daki taşocaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21410) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

266.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, koruma kurullarına şehir plancısı üye atamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21411) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

267.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Devlet Tiyatrolarında yapıldığı iddia edilen bir görevlendirmeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21412) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

268.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Devlet Tiyatrolarında yapılan bazı personel işlemlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21413) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

269.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2007 yılında Konya’daki hububat destek ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21414) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

270.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılında Konya’daki hububat destek ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21415) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

271.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılında Konya’daki hububat destek ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21416) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

272.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılında Konya’daki hububat destek ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21417) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

273.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılında Konya’daki hububat destek ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21418) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

274.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılında Konya’daki hububat destek ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21419) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

275.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, İzmir’de ihalesiz yaptırılan bazı işlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/21420) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

276.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılı hububat destek ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21421) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

277.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılı hububat destek ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21422) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

278.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılı hububat destek ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21423) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

279.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılı hububat destek ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21424) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

280.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılı hububat destek ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21425) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

281.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2007 yılı hububat destek ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21426) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

282.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılı mısır prim desteği  ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21427) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

283.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılı mısır prim desteği  ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21428) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

284.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılı mısır prim desteği  ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21429) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

285.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılı mısır prim desteği  ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21430) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

286.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılı mısır prim desteği  ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21431) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

287.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2007 yılı mısır prim desteği  ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21432) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

288.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılında Konya’daki mısır prim desteği  ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21433) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

289.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılında Konya’daki mısır prim desteği  ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21434) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

290.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılında Konya’daki mısır prim desteği  ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21435) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

291.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılında Konya’daki mısır prim desteği  ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21436) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

292.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılında Konya’daki mısır prim desteği  ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21437) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

293.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2007 yılında Konya’daki mısır prim desteği  ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21438) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

294.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2001 yılı Konya’daki Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21439) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

295.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılı Konya’daki Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21440) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

296.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılı Konya’daki Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21441) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

297.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılı Konya’daki Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21442) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

298.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılı Konya’daki Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21443) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

299.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılı Konya’daki Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21444) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

300.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2001 yılı Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21445) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

301.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılı Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21446) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

302.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılı Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21447) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

303.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılı Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21448) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

304.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılı Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21449) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

305.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılı Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21450) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

306.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’da sertifikalı küçükbaş hayvancılık desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21451) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

307.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, sertifikalı küçükbaş hayvancılık desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21452) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

308.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılında Konya’daki hayvancılık desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21453) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

309.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılında Konya’daki hayvancılık desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21454) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

310.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılında Konya’daki hayvancılık desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21455) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

311.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılında Konya’daki hayvancılık desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21456) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

312.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2007 yılında Konya’daki hayvancılık desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21457) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

313.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılında Konya’daki hayvancılık desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21458) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

314.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılı tarım sigortaları desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21459) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

315.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılı tarım sigortaları desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21460) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

316.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılı tarım sigortaları desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21461) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

317.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılı tarım sigortaları desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21462) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

318.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılı tarım sigortaları desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21463) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

319.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2007 yılı tarım sigortaları desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21464) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

320.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılında Konya’daki tarım sigortaları desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21465) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

321.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılında Konya’daki tarım sigortaları desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21466) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

322.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılında Konya’daki tarım sigortaları desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21467) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

323.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılında Konya’daki tarım sigortaları desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21468) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

324.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılında Konya’daki tarım sigortaları desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21469) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

325.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2007 yılında Konya’daki tarım sigortaları desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21470) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

326.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılı hayvancılık desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21471) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

327.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılı hayvancılık desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21472) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

328.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılı hayvancılık desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21473) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

329.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılı hayvancılık desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21474) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

330.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılı hayvancılık desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21475) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

331.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2007 yılı hayvancılık desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21476) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/3/2007)

332.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, mısırın ekonomik değerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21477) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

333.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, çeltiğin ekonomik değerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21478) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

334.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, çayın ekonomik değerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21479) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

335.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kuru üzümün ekonomik değerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21480) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

336.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, zeytinyağının ekonomik değerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21481) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

337.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, buğdayın ekonomik değerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21482) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

338.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, şeker pancarının ekonomik değerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21483) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

339.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, pamuğun ekonomik değerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21484) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

340.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ayçiçeğinin ekonomik değerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21485) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

341.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, fındığın ekonomik değerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21486) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

342.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Bursa Bölge Müdürlüğünce düzenlenen bir belgenin iş takipçisine verilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21487) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

343.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, Malatya Havaalanının belli bir süre kapatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21488) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

344.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Bursa Bölge Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21489) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

345.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Bursa Bölge Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21490) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

346.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Aile Danışma Merkezleri ve Toplum Merkezlerinde uygulanan eğitim programlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21491) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

347.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, enerji özelleştirmeleri ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21492) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

348.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, yaşlıların sosyal hak ve güvencelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21493) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2007)

349.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, AK Partinin yaptırdığı bir ankete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21494) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2007)

350.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, araç plakalarına trafik cezası kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21495) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2007)

351.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, hakkındaki bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21496) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2007)

352.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21497) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

353.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21498) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

354.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, uzman jandarmaların özlük ve sosyal haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21499) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

355.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21500) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

356.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21501) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

357.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Tekirdağ-Kumbağ Kavşağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21502) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

358.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21503) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

359.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, bazı illerde depreme yönelik çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21504) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2007)

360.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray’daki satıh kaplamalı bir yola ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21505) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2007)

361.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, SSK emeklilerinin açtıkları idari davalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanından yazılı soru önergesi (7/21506) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

362.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21507) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

363.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, kayıt dışı istihdamla ilgili bir açıklamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21508) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

364.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/21509) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

365.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/21510) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

366.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Kıbrıs Rum Kesiminde kurulacak hava kontrol merkezine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/21511) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

367.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Türkiye’nin Avrupa Silahlanma Ajansı üyeliğine  ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/21512) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

368.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/21513) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

369.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/21514) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

370.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/21515) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

371.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/21516) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

372.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21517) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

373.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21518) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

374.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21519) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

375.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, TRT’nin yayın hakkını devrettiği bazı film ve dizilere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21520) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2007)

376.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21521) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007

377.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/21522) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

378.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, bazı evliliklerin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/21523) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

379.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/21524) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

380.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/21525) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

381.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/21526) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

382.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/21527) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

383.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/21528) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

384.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21529) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

385.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21530) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

386.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Türk Petrol Kanununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21531) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

387.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21532) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

388.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21533) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

389.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21534) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

390.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, belediyelerde çalışan geçici işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21535) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

391.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, bazı soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21536) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

392.- İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı ÖZBEK’in, İstanbul’da imara açılan okul alanları ile yeşil alanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21537) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

393.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde sevgi evleri çevre düzenlemesi ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21538) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2007)

394.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21539) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

395.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, TBMM’de alınacağı öne sürülen bazı önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21540) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

396.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21541) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

397.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21542) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

398.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21543) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

399.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21544) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

400.- Erzurum Milletvekili Mustafa ILICALI’nın, lisanslı kış sporcularına üniversitede kontenjan ayrılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21545) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

401.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21546) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

402.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, bazı personel hareketlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21547) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

403.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, bir lisedeki personel ve öğrenci durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21548) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

404.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bir uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21549) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2007)

405.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21550) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

406.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21551) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

407.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, astsubayların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21552) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2007)

408.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Hadim Devlet Hastanesi personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21553) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

409.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Merkez Devlet Hastanesi personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21554) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

410.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21555) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

411.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21556) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

412.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21557) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

413.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21558) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

414.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21559) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

415.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21560) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

416.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21561) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

417.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21562) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

418.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21563) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

419.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21564) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2007)

420.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Emekli Sandığının 2003 yılı ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21565) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

421.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Emekli Sandığının 2002 yılı ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21566) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

422.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya Devlet hastanelerindeki hemşire sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21567) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

423.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya üniversite hastanelerindeki hemşire sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21568) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

424.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki vakıf hastanelerinin hemşire sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21569) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

425.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki özel hastanelerin hemşire sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21570) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

426.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki kamu hastanelerinin hemşire sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21571) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

427.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki özel hastanelerin sağlık memuru sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21572) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

428.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki devlet hastanelerinin sağlık memuru sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21573) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

429.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki üniversite hastanelerinin sağlık memuru sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21574) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

430.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki vakıf hastanelerinin sağlık memuru sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21575) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

431.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki özel hastanelerin sağlık memuru sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21576) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

432.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılı yeşil kart ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21577) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

433.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılı yeşil kart ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21578) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

434.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılı yeşil kart ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21579) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

435.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılı yeşil kart ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21580) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

436.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Emekli Sandığının 2006 yılı ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21581) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

437.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Emekli Sandığının 2005 yılı ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21582) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

438.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, SSK’nın 2002 yılı ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21583) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

439.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Selçuklu Tıp Fakültesinin bir ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21584) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

440.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya’daki özel hastanelerin ebe sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21585) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

441.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Emekli Sandığının 2004 yılı ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21586) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

442.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, SSK’nın 2006 yılı ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21587) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

443.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, BAĞ-KUR’un 2003 yılı ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21588) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

444.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, BAĞ-KUR’un 2006 yılı ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21589) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

445.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, BAĞ-KUR’un 2005 yılı ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21590) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

446.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, BAĞ-KUR’un 2004 yılı ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21591) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

447.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, BAĞ-KUR’un 2002 yılı ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21592) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

448.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, SSK’nın 2005 yılı ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21593) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

449.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, SSK’nın 2004 yılı ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21594) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

450.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, SSK’nın 2003 yılı ilaç harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21595) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)

451.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21596) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

452.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21597) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

453.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21598) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

454.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21599) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

455.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21600) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

456.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, arıcılığa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21601) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

457.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21602) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

458.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, yetkisiz nakliyat ambarlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21603) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/3/2007)

459.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, demiryolu hatlarındaki değişime ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21604) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2007)

460.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Türkmeneli TV’nin kablolu yayın başvurusuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21605) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

461.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21606) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2007)

462.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, 2006’da Şırnak’ta yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21607) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

463.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, 2006’da Bitlis’te yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21608) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

464.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Habur Sınır Kapısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21609) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

465.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Siirt İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21610) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

466.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Bingöl İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21611) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

467.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Batman İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21612) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

468.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Ağrı İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21613) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

469.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Bitlis İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21614) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

470.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Gülbahar Barajı inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21615) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

471.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, 2006’da Batman’da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21616) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

472.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, 2006’da Adıyaman’da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21617) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

473.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Batman’daki tütün üretimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21618) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

474.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, muhtarların BAĞ-KUR prim borcuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21619) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

475.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Şırnak’ta köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21620) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

476.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Ağrı’da köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21621) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

477.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Bingöl’de köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21622) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

478.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Siirt’te köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21623) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

479.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Batman’da köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21624) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

480.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Şırnak İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21625) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

481.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Bitlis’te köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21626) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

482.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Şırnak’taki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21627) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

483.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21628) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

484.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Batman’daki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21629) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

485.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Siirt’teki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21630) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

486.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun’daki aile hekimliği uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21631) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

487.- Trabzon Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ’nin, TOKİ’nin Ataköy’deki bir arazisinin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21632) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

488.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Ağrı’daki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21633) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

489.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, çocuk şenliğine gelen yabancı çocukların misafir edilmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21634) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

490.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, AK Partinin yaptırdığı anketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21635) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

491.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur-Bucak’ta bazı köy arazilerine tapuda şerh konulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21636) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

492.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ata Uçağının kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21637) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

493.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21638) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

494.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Kazım Karabekir Tarım İşletmesinin bir arazisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21639) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

495.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21640) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

496.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, TCDD’nin imar düzenlemesi yapılan işletme fazlası taşınmazlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21641) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

497.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, İzmir Bornova-Karşıyaka tüneline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21642) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

498.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, Bolu Dağı tünelleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21643) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

499.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, geçici işçilere kadro verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21644) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

500.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, TÜPRAŞ ve İETT arazisi özelleştirmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21645) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

501.- İstanbul Milletvekili Algan HACALOĞLU’nun, anti-personel mayınlarla ilgili sözleşme yükümlülüklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21646) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

502.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bazı yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21647) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

503.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır’da köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21648) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

504.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 2006’da Diyarbakır’da yaşanan sel feaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21649) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

505.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır’daki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21650) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

506.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21651) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

507.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR’ün, Kabatepe Arıburnu Sahil Anıtındaki metne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/21652) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

508.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Belek Muhafaza Ormanına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/21653) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

509.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Ağrı-Patnos’ta Ziraat Bankasının yeni bir şubesinin açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21654) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

510.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, sigorta şirketlerinin erken doğumda ödemediği masraflara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21655) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

511.- İstanbul Milletvekili Bülent TANLA’nın, TÜİK’in işsizlik ve hane halkı bütçe anketlerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21656) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

512.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, TRT’nin denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21657) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

513.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, RTÜK Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21658) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

514.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, çocuk şenliğine gelen yabancı öğrencilerin misafir edilmelerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21659) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

515.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, TPAO’daki işçi istihdamına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21660) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

516.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, bir sulama barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21661) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

517.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Köye Dönüş Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21662) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

518.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21663) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

519.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21664) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

520.- Mardin Milletvekili Mahmut DUYAN’ın, Mardin Belediyesindeki işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21665) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

521.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da bir patlamadan doğan zararın tazminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21666) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

522.- Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, kara parayla mücadeleye ve MASAK’a ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21667) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

523.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, belediyelerin denetimine, bazı alımlara ve silahlı suçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21668) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

524.- Gaziantep Milletvekili Mustafa YILMAZ’ın, bulgurdaki KDV oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21669) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

525.- Gaziantep Milletvekili Abdülkadir ATEŞ’in, depremde hasar gören Araban Lisesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21670) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

526.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, çocuk şenliğine gelen yabancı öğrencilerin misafir edilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21671) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

527.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Yalova’da depremde zarar gören bazı lise binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21672) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

528.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, usta öğreticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21673) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

529.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, perfizyonistliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21674) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

530.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, yeşil kartlılara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21675) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

531.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bozuk olduğu tespit edilen bir çocuk ilacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21676) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

532.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, İstanbul’daki bir hastanenin yeni doğan bebek ünitesine ve bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21677) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

533.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Kumluca Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21678) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

534.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21679) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

535.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21680) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

536.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir temizlik ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21681) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

537.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21682) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

538.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21683) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

539.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir temizlik ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21684) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

540.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, Ağrı’nın bir köyündeki doğrudan gelir desteği ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21685) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

541.- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN’in, ihraç tarım ürünlerindeki ilaç kalıntısı sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21686) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

542.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır’daki doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21687) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

543.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Bitlis’teki doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21688) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

544.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Şırnak’taki doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21689) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

545.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Batman’daki doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21690) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

546.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Siirt’teki doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21691) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

547.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Bingöl’deki doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21692) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

548.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Ağrı’daki doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21693) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

549.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21694) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

550.- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN’in, bazı müftüler hakkındaki incelemeye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/21695) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

551.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, alımı yapılan yayınlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21696) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2007)

552.- Konya Milletvekili  Atilla KART’ın, örtülü ödenek yönetiminde görevli bir kişi hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21697) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

553.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.nin hizmet binasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21698) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2007)

554.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bir kitap ve derginin dağıtımı ile bir parlamento muhabiriyle ilgili iddiaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/21699) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)