BIM Normal kankar17 2 32 2007-02-20T07:16:00Z 2007-04-03T12:29:00Z 2007-04-03T12:29:00Z 1 934 5328 TBMM 44 12 6250 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 113

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 29 Mart 2007 Perşembe

 

Raporlar

 

            1.- Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/924) (S. Sayısı: 1372) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) (GÜNDEME)

            2.- Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/1182) (S. Sayısı: 1373) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) (GÜNDEME)

            3.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/1323) (S. Sayısı: 1374) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) (GÜNDEME)

            4.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/1328) (S. Sayısı: 1375) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) (GÜNDEME)

            5.- Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1302) (S. Sayısı: 1376) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) (GÜNDEME)

            6.- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslararası Sekretaryasının Türkiye’de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1306) (S. Sayısı: 1377) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) (GÜNDEME)

            7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1307) (S. Sayısı: 1378) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) (GÜNDEME)

            8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Arasında Merkez Anlaşmasına Yeni Hükümler Derceden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve  Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1293) (S. Sayısı: 1379) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) (GÜNDEME)

            9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Uzayın Araştırma ve Kullanımı Konularında İşbirliği Anlaşmasının  Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında  Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/491) (S. Sayısı: 1380) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) (GÜNDEME)

            10.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1207)  (S. Sayısı: 1381) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) (GÜNDEME)

            11.- Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Birliği Kriz Yönetimi Harekatlarına Katılımı İçin Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Çerçeve Teşkil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1313)  (S. Sayısı: 1382) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) (GÜNDEME)

            12.- Iraka Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1296)  (S. Sayısı: 1383) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) (GÜNDEME)

            13.- 22/2/2007 Tarihli ve 5584 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1330) (S. Sayısı: 1384) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Bolu Dağı Tüneline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20336) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

2.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, geçici işçilere kadro verilmesi çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20337)

3.-   Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Bolu Dağı Tüneline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20342)

4.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bolu Dağı Tüneline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20346)

5.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, derin devlet konusundaki bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20347)

6.-   Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, bir milletvekilinin sahibi olduğu eczaneye yönelik ilaç yolsuzluğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20349)

7.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, vekaleten görev yapan bürokrata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20350)

8.-   Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Muğla’daki bazı tesislerdeki istihdama ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20353)

9.-   İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, su kaynaklarının durumuna yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20354)

10.-     Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, doğalgaz fiyatında indirim yapılmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20355)

11.-     Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Vezirköprü Belediyesinin bir arsa üzerindeki tasarrufuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20359)

12.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki bir köyün su ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20360)

13.-     Trabzon Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ’nin, Gelir İdaresi Başkanlığındaki bir soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20362)

14.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, şehir içi toplu taşımacılıktaki vergi yüküne ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20363)

15.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’nın öğretmenevi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20364)

16.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir-Buca’daki bir hastane inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20366)

17.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, cep telefonlarındaki özel numara uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20375)

18.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Devlet Halk Dansları Topluluğunun yurt dışı seyahatiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20376)