BIM Normal t 2 9 2005-05-12T07:45:00Z 2006-10-18T08:19:00Z 2006-10-18T08:19:00Z 6 2601 14827 TBMM 123 29 18208 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 11

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 16 Ekim 2006 Pazartesi  

 

Teklifler

 

            1.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur’un; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/874) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2006)

            2.- Samsun Milletvekili Ahmet Yeni’nin; Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/875) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2006)

 

Tezkereler

 

            1.- Genel Bütçeli Dairelerin 2005 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1139) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2006)

            2.- Katma Bütçeli İdarelerin 2005 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1140) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2006)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir kazazedenin ölümünde hastane sorumluluğuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2476) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, yabancı bir yönetmenin Atatürk hakkında yapmak istediği filme izin alamadığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2477) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, bir işadamı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17919) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

2.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, geçici personelin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17920) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

3.-   İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bakanlar Kurulu kararıyla malvarlığı dondurulan bir şirketin taşınmazının satılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17921) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

4.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, çölyak hastalarının bir besininin bedelinin geri ödemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17922) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

5.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, bazı İran uçaklarının zorunlu inişe tabi tutuldukları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17923) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

6.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’daki projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17924) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

7.-   Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Başbakanlık muhabirlerine yönelik bazı uygulamalara ve haberciliğe müdahale iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17925) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

8.-   Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, KÖYDES Projesinde köylere kaynak dağıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17926) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

9.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, şehirler arası otobüs işletmelerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17927) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

10.-     Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, belediyelerin gelirini artırmak için getirilecek yeni vergilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17928) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

11.-     Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, işçi alımıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17929) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

12.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa-Karacabey İlçesinin adliye binası ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17930) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

13.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, aile içi şiddet konusundaki yasal düzenlemelere ve uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17931) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

14.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Bordum’daki orman yangınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/17932) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

15.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, sulak alanların korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/17933) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

16.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Muğla’daki orman yangınlarına ve enerji nakil hatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17934) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

17.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Karaköy Termik Santrali sosyal tesisleri inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17935) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

18.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma kartlarındaki ücretsiz aktarma süresine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17936) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

19.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı yer saatine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17937) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

20.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Hatay İl Özel İdaresinin ihalelerine ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17938) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

21.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Beyşehir-Mesutlar Köyünü ilçe merkezine bağlayan yola ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17939) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

22.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanının bir toplantıya alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17940) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

23.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Ankara’nın altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17941) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

24.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, ilave ödemesi bulunmadığı halde ek ödemeden yararlanamayan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17942) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

25.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bazı ilaçların geri ödemesi yapılan ilaçlar listesinden çıkarılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17943) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

26.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya Merkezde TEDAŞ çalışmalarında sökülen kaldırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17944) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

27.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında yer alan bazı bilgilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17945) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

28.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Danıştay saldırganının babası hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17946) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

29.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanının bir toplantıya alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17947) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

30.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, okullardaki şiddet olaylarına ve uyuşturucu kullanımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17948) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

31.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17949) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

32.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize’de onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17950) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

33.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Amasya’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17951) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

34.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak’ta onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17952) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

35.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt’te onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17953) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

36.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis’te onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17954) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

37.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17955) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

38.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl’de onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17956) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

39.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis’te onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17957) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

40.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17958) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

41.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri’de onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17959) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

42.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane’de onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17960) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

43.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17961) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

44.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17962) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

45.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17963) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

46.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Adıyaman’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17964) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

47.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars’ta onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17965) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

48.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir’de onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17966) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

49.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce’de onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17967) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

50.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17968) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

51.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Ağrı’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17969) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

52.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17970) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

53.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Gemlik’te onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17971) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

54.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-İnegöl’de onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17972) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

55.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-İznik’te onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17973) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

56.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Karacabey’de onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17974) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

57.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Keles’te onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17975) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

58.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Mustafakemalpaşa’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17976) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

59.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Mudanya’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17977) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

60.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhaneli’de onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17978) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

61.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhangazi’de onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17979) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

62.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Yenişehir’de onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17980) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

63.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Nilüfer’de onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17981) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

64.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Osmangazi’de onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17982) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

65.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Yıldırım’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17983) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

66.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Büyükorhan’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17984) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

67.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Harmancık’ta onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17985) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

68.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Gürsu’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17986) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

69.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Kestel’de onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17987) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

70.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Antakya Devlet Hastanesi ihaleleriyle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17988) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

71.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, doğum ünitelerinde bebeklerin karışmaması için alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17989) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

72.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, hasta hakları birimlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17990) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

73.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, yanlış anestezi sonucu bir hastanın hayatını kaybetmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17991) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

74.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Bodrum’daki orman yangınının oluşturduğu zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17992) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

75.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, gıda ambalajında kullanılan malzemelerdeki bazı maddelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17993) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

76.-     Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün BİLGEHAN’ın, Yunan askerlerinin kaçak göçmenleri denize atmasına ve kaçak göç önlemlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/17994) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

77.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Ankara karayolundaki kavşak ve köprü çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/17995) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

78.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının emeklilikleriyle ilgili bir uygulamaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17996) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

79.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Yaşar Holding’in TMSF’ye borcuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/17997) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

80.-     Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN’in, Ünye Organize Sanayi Bölgesi projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17998) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)

81.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, şehirler arası otobüs işletmelerinin sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17999) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

82.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Allianoi antik şehri ile ilgili Bilim Komisyonu raporuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18000) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

83.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Güreş Milli Takımının başarısızlığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/18001) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

84.-     Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, bir milletvekiline ait kitaptaki ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18002) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)