BIM Normal Deneme 2 41 2007-03-23T14:23:00Z 2007-03-27T07:17:00Z 2007-03-27T07:17:00Z 1 543 3097 TBMM 25 7 3633 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 109

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 23 Mart 2007 Cuma

 

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye ile Mısır Arasında Doğal Gaz Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1336) (Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2007)

            2.- İstiklal Marşının Kabulünü ve Mehmet Akif Ersoyu Anma Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/1337) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.2007)

 

 

Teklifler

 

 

            1.- Diyarbakır Milletvekili İrfan Riza Yazıcıoğlu ve 14 Milletvekilinin; Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/978) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2007)

            2.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 3 Milletvekilinin; Dört İlçe Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/979) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2007)

            3.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 16 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/980) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2007)

            4.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 17 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/981) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2007)

            5.- Ankara Milletvekili Önder Sav ve 35 Milletvekilinin; 2876 Sayılı Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/982) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2007)

            6.- İstanbul Milletvekili Alaattin Büyükkaya ve 4 Milletvekilinin; 3.1.2002 Tarihli ve 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/983) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2007)

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Raporlar

 

 

1.-  Kamu İdare, Kurum ve Kuruluşlarında Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1318) (S. Sayısı: 1366) (Dağıtma tarihi: 23.3.2007) (GÜNDEME)

2.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/138) (S. Sayısı: 1367) (Dağıtma tarihi: 23.3.2007) (GÜNDEME)

3.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/862) (S. Sayısı: 1368) (Dağıtma tarihi: 23.3.2007) (GÜNDEME)

4.- Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu’nun; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/971) (S. Sayısı: 1369) (Dağıtma tarihi: 23.3.2007) (GÜNDEME)