BIM Normal Deneme 2 28 2007-02-20T07:16:00Z 2007-03-27T07:17:00Z 2007-03-27T07:17:00Z 1 327 1870 TBMM 15 4 2193 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 108

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 22 Mart 2007 Perşembe

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1332) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2007)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1333) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2007)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 17 Temmuz 1998 Tarihinde Ankarada İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonu İle İlgili Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1334) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile  Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2007)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Suudi Arabistan Krallığı Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1335) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile  Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2007)

 

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz’un; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/976) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2007)

2.- Isparta Milletvekili Mehmet Sait Armağan’ın; 26 Şubatın Hocalı Soykırımını Anma Günü Olarak Kabul Edilmesi ve Iğdırda Bir Soykırım Anıtı Dikilmesine Dair Kanun Teklifi (2/977) (Dışişleri ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2007)

Rapor

 

            1.- Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1198) (S. Sayısı: 1365) (Dağıtma tarihi: 22.3.2007) (GÜNDEME)