BIM Normal Deneme 2 25 2007-03-20T07:58:00Z 2007-03-23T08:00:00Z 2007-03-23T08:00:00Z 1 7110 40530 TBMM 337 95 47545 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

     Dönem: 22

                                                                                                                       Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                        No: 106

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 19 Mart 2007 Pazartesi  

 

Raporlar

 

            1.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 18 Milletvekilinin Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından Korunmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekilleri Gülseren Topuz ve Ünal Kacır’ın Uçucu, Çözücü ve Yapıştırıcı Maddelerin Zararlarından Çocukların Korunması Hakkında Kanun Teklifi; Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın Uçucu Maddelerin Kullanılmasının Denetlenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporları (2/903, 2/921, 2/922) (S. Sayısı: 1362) Dağıtma tarihi: 19.3.2007) (GÜNDEME)

            2.- Milli Arşiv Kanunu Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1191) (S.Sayısı: 1363) (Dağıtma tarihi: 19.3.2007) (GÜNDEME)

            3.- Sigortacılık Kanunu Tasarısı ile Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun Sigorta Murakabe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1218, 2/87) (S. Sayısı: 1364) (Dağıtma tarihi: 19.3.2007) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Van Milletvekili Mehmet KARTAL’ın, Van, Bitlis ve Hakkari’de kurulacak  Kalkınma Ajansına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) sözlü soru önergesi (6/2532) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

2.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, Akçadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2533) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

3.-   Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Şahdeniz doğalgazı çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2534) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

4.-   Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2535) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

5.-   Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, elektrik bağımlılığındaki değişime ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2536) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

6.-   Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Mavi Tünel Sulama Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2537) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

7.-   Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, petrol üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2538) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

8.-   Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Bozkır ve Avşar barajlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2539) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’da açılışı yapılan fabrikalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20910) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

2.-   İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Başbakanlık Teftiş Kurulunun TSE ile ilgili raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20911) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

3.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, ANKA Haber Ajansında yapılan hırsızlığa ve Hrant Dink cinayeti soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20912) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

4.-   Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, SHÇEK’e ait bir taşınmazla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20913) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

5.-   Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, Moldova’da yaşayan soydaşlarımıza yapılan yardıma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20914) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

6.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, TEDAŞ’ın elektrik ile ilgili fen adamlarının yetkilerine yönelik düzenlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20915) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

7.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Marmara depremi sonrasında açılan davaların zaman aşımına uğramasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20916) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

8.-   Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, RTÜK’e şikayet edilen televizyon programlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20917) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

9.-   İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, KÖYDES Projesi kapsamındaki ödenek ve projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20918) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

10.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, frekans ihalesi açılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20919) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

11.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, kuş gribine yönelik önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20920) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

12.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Ulusal Deprem Konseyinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20921) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

13.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, arıcılık kooperatiflerine verilen mali desteğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20922) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

14.-     Antalya Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, ASELSAN’da çalışan üç kişinin intiharına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20923) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

15.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde hastalara şiddet uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20924) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

16.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, tütün piyasasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20925) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

17.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, hukuk sistemindeki zaman aşımı koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20926) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

18.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin bir avukatının meslekten menedilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20927) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

19.-     Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, adliyelerdeki güvenliğe ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20928) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

20.-     Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Karadeniz Sahil Yolu Projesinin bir bölümünde değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20929) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

21.-     Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ’in, TCDD’nin işletme fazlası taşınmazlarının imar düzenlemesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20930) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

22.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20931) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

23.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, özel mülkiyete geçirilen orman arazilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20932) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

24.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, tahsis edilen taşınmazlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20933) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

25.-     Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, EPDK’nın düzenlediği akaryakıt kaçakçılığı tespit çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20934) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

26.-      Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Petrol Piyasası Kanununun sınır ticaretine etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20935) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

27.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, kaçak elektrik kullanımının önlenmesi için bedava kömür dağıtımı uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20936) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

28.-     Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, ESGAZ’ın doğalgaz kullanıcılarından haksız ücret aldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20937) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

29.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ağaç ithaline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20938) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

30.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20939) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

31.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, koruculara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20940) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

32.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki bir köyün içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20941) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

33.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, İstanbul-Kağıthane’de yaşanan bir olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20942) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

34.-     Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Mersin-Mezitli Belediye Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20943) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

35.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Ümraniye Belediyesinin yoksul ailelere nakit para yardımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20944) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

36.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, Zeytinburnu’ndaki kentsel dönüşüm projesine ve çöken binaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20945) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

37.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Ankara Resim ve Heykel Müzesinin kapalı tutulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20946) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

38.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Tanıtma Genel Müdürlüğü personeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20947) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

39.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin aktardığı kaynağa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20948) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

40.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, bir televizyon kuruluşunun vergi incelemesine tabi tutulmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20949) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

41.-     Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ’in, Maliye Bakanlığının aldığı bir araziyi tahsisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20950) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

42.-     Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOĞAN’ın, bir televizyon kanal sahibinin hesaplarının incelemeye alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20951) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

43.-     Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, iletişim sektöründeki vergilendirmeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20952) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

44.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, belediyelerin vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20953) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

45.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20954) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

46.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının öğretmen olarak atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20955) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

47.-     Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Talim Terbiye Kurulunca tavsiye edilen kitapların içeriğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20956) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

48.-     Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, okullardaki şiddet olaylarına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20957) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

49.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’daki bir hastanenin kadrolarına ve yenidoğan ünitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20958) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

50.-     Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, Manisa’da göz hastalıklarını sülükle tedavi eden bir kliniğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20959) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

51.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Adana’daki bir hastanenin basına yansıyan durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20960) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

52.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Merkezde kapanan işyerlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20961) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

53.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kemer’de kapanan işyerlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20962) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

54.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Finike’de kapanan işyerlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20963) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

55.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kumluca’da kapanan işyerlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20964) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

56.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kaş’ta kapanan işyerlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20965) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

57.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Demre’de kapanan işyerlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20966) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

58.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Serik’te kapanan işyerlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20967) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

59.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Manavgat’ta kapanan işyerlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20968) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

60.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Alanya’da kapanan işyerlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20969) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

61.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Gazipaşa’da kapanan işyerlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20970) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

62.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ağaç ithaline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20971) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

63.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına Konya’nın dahil edilmemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20972) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

64.-     Gaziantep Milletvekili Ahmet YILMAZKAYA’nın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına Adıyaman’ın dahil edilmemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20973) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

65.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu İl Tarım Müdürlüğündeki bazı uygulamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20974) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

66.-     Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, mısır ve buğday ithaline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20975) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

67.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Kastamonu’da ala erik üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20976) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

68.-     Malatya Milletvekili Miraç AKDOĞAN’ın, Ankara’da yapılan bir toplantıya ve tarım danışmanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20977) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

69.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, özel tren tahsisine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20978) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

70.-     Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ’in, Devlet Demiryollarına ait bir arsanın Maliye Bakanlığına satışına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20979) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

71.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, TCDD Genel Müdürlüğünde görevden alınan bir şube müdürüne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20980) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

72.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, TCDD’nin çıkardığı dergiye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20981) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

73.-     Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ’in, TCDD’nin işletme fazlası taşınmazlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20982) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

74.-     Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, uçak yolculuklarında cep telefonu kullanımının engellenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20983) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

75.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Ankara Büyükşehir Belediyesince ithal edilen ağaçlara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/20984) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)

76.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, RTÜK üyelerine ve uzmanlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/20985) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)

77.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, bir Türk futbolcuya yönelik suçlamalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20986) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

78.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, aylık bağlanan ve koruma altına alınan çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20987) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

79.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin bir avukatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/20988) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

80.-     Antalya  Milletvekili Atila EMEK’in, AK Parti TBMM Grubunun bir toplantısına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/20989) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2007)

81.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’daki bir kamu binasının kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20990) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

82.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya İlinin bütçeden aldığı ödenek miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20991) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

83.-     Hakkari Milletvekili Esat CANAN’ın, Yüksekova Havaalanı yapımı çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20992) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2007)

84.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Türk Telekom’un ücret tarifesinde yaptığı değişikliğin enflasyona etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20993) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/2/2007)

85.-     Ankara Milletvekili Bayram Ali MERAL’in, İstanbul-Şişli’de TEKEL’in devredilen bir taşınmazına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20994) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/2/2007)

86.-     İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, İzmir’de banka borcu nedeniyle icra takibine uğrayanlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20995) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

87.-     İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, İzmir’deki boşanma olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20996) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

88.-     Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Ankaraspor’la ilgili bir yargı kararına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20997) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2007)

89.-     Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, avukatların zorunlu müdafilik ve hukuki yardım alacaklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20998) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2007)

90.-     Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU’nun, Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin Danıştay’a dava açıp açmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20999) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

91.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, Malatya ve Elazığ’daki depremlerden dolayı alınacak önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21000) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

92.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Gölhisar ile Fethiye ilçeleri arasındaki yolun asfaltlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21001) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

93.-     İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, İzmir’deki yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21002) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

94.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Afyonkarahisar’da deprem riskine karşı alınan önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21003) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

95.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, ABD bağlantılı uçak seferlerinde Ermeni iddialarına yönelik propaganda materyali bulundurulmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/21004) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2007)

96.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Mesut Barzani’nin bazı açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/21005) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

97.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Çek Cumhuriyetinin iade ettiği kuru incirlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/21006) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

98.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kuzey Irak’la yapılan ticarete ve bazı gelişmelere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/21007) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

99.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’da doğalgazın konutlarda kullanımında yaşanabilecek sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21008) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

100.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Bakanlığın muhtaçlara yaptığı kömür yardımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21009) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/2/2007)

101.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Kocaeli SEKA Kent Parkı Projesi ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21010) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

102.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da sivrisinekle mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21011) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

103.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, İzmir’deki trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21012) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

104.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, İzmir’deki töre ve namus cinayetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21013) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

105.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, İzmir’deki asayiş olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21014) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

106.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin meslek ve sanat eğitimi kurslarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21015) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

107.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, İzmir’deki terör ve şiddet olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21016) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

108.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, İzmir’de uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21017) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

109.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, İzmir’de bir maden şirketince orman tahribatı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21018) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/2/2007)

110.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, bir belediye meclis üyesi hakkında basında çıkan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21019) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/2/2007)

111.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan bir CD’ye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21020) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

112.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Manavgat’taki derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21021) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

113.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Alanya’daki derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21022) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

114.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Serik’teki derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21023) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

115.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’daki derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21024) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

116.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin meslek ve sanat eğitimi kurslarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21025) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

117.- Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE’nin, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21026) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

118.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, denizcilikle ilgili bazı yükseköğretim programlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21027) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2007)

119.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Kütahya’da liselerde uygulanan bir ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21028) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/2/2007)

120.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU’nun, üniversitelerin ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21029) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

121.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Adana’daki ruh ve sinir hastalıkları hastanesiyle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21030) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

122.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, radyoloji teknisyeni ve teknikerlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21031) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2007)

123.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, 2006’da Bartın’a ayrılan ödeneğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21032) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

124.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, bir yetiştirici birliğinin genel kuruluna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21033) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

125.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, Karaman’da kurulacağı iddia edilen çimento fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21034) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

126.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında Hatay’ın bulunmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21035) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2007)

127.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, bir yetiştirici birliğinin genel kuruluna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21036) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2007)

128.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, Ağrı’da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21037) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2007)

129.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002’de yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21038) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

130.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003’de yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21039) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

131.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004’te yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21040) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

132.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005’te yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21041) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

133.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006’da yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21042) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

134.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2007’de yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21043) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

135.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002’de Konya’da yapılamayan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21044) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

136.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003’de Konya’da yapılamayan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21045) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

137.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004’te Konya’da yapılamayan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21046) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

138.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005’te Konya’da yapılamayan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21047) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

139.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006’da Konya’da yapılamayan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21048) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

140.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004’te Konya’ya yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21049) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

141.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002’de Konya’ya yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21050) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

142.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005’te Konya’ya yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21051) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

143.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006’da Konya’ya yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21052) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

144.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2007’de Konya’ya yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21053) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

145.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003’te Konya’ya yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21054) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

146.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2007’de dekar başına yapılması planlanan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21055) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

147.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006’da dekar başına yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21056) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

148.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005’te dekar başına yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21057) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

149.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004’te dekar başına yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21058) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

150.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003’te dekar başına yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21059) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

151.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002’de dekar başına yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21060) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

152.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, TBMM’de kurulan baz istasyonuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21061) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

153.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, 6 Eylül Süper Ekspresine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21062) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/2/2007)

154.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’daki Kesik Minare Camiine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21063) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

155.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’daki Kesik Minare Camiine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21064) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

156.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, BAĞ-KUR emekli maaşlarının yanlış hesaplandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21065) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

157.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, devlet, kurum ve şahıs ormanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/21066) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2007)

158.- Kırklareli Milletvekili Yavuz ALTINORAK’ın, Lüleburgaz-Sarmısaklı Çiftliğinin ihalesinin iptaline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21067) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

159.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, Irak’ta düşen uçakla ilgili araştırmaya ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21068) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2007)

160.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, derin Devletle ilgili konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21069) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2007)

161.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, ilaç ve eczacılık sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21070) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

162.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, YÖK ve üniversitelere sağlanan imkanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21071) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

163.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Sarmısaklı Tarım İşletmesinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21072) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

164.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde yağıştan zarar gören üzüm üreticilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21073) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

165.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, eski olağanüstü hal bölgesinde görev yapan güvenlik görevlilerinin lojman sorununa ve şehit olan bir astsubaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21074) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

166.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, faili meçhul cinayetlerle ilgili bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21075) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

167.- İstanbul Milletvekili Halil AKYÜZ’ün, İstanbul-Şirinevler Tavukçu Deresi ıslah çalışmalarındaki ihmal iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21076) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

168.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, TOKİ’nin bünyesinde bir pazarlama şirketi olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21077) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

169.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Cumhuriyet Gazetesinin televizyon reklamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21078) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

170.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, turizm sektörünün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21079) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

171.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, belediyelerin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21080) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

172.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’da taş ocaklarının oluşturduğu sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21081) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

173.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Metsamor Nükleer Santralinin oluşturduğu riske ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21082) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

174.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Kilis’te meydana gelen bazı olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21083) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

175.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Cumhuriyet Gazetesinin reklamı için RTÜK’e başvuruda bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21084) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

176.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, bir televizyon kuruluşu ve bazı medya mensuplarına yönelik mali incelemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21085) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

177.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, pancak sektöründe çalışan geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21086) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

178.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN’in, Tokat’ta kişi başına düşen milli gelir ve kamu yatırım miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/21087) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

179.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Genç Parti’nin seçim kampanyasını yürüten reklam şirketine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/21088) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

180.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Kamu Yönetimi Reformu düzenlemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21089) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

181.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, ekonomik dönüşüm programı düzenlemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21090) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

182.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, demokratikleşme ve hukuk reformu çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21091) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

183.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, sosyal yardımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21092) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

184.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, TÜİK’in nüfus sayımı çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21093) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

185.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, TÜİK’in nüfus sayımı çalışmalarında görevlendirilen geçici personele ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21094) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

186.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, TÜİK’in nüfus sayımı çalışmalarında görevlendirilen sözleşmeli personele ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21095) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

187.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesine frekans tahsis edilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21096) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

188.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Anadolu Ajansındaki personel uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21097) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

189.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Keles’te kurulması planlanan termik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21098) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

190.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, EGO’nun doğalgaz satışına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21099) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

191.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Bursa’daki taş ocaklarının tarım alanlarına ve çevreye etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21100) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

192.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN’in, Tokat’taki enerji yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21101) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

193.- Zonguldak Milletvekili Nadir SARAǒın, Filyos Irmağına yönelik bir projeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21102) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

194.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, Antalya-Kemer’de verilen bir maden arama ruhsatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21103) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

195.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Yusufeli Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21104) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

196.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Borçka Barajı çevre yolu kazısının yerleşime etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21105) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

197.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya'daki yarım kalmış göletlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21106) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

198.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21107) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

199.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, özel güvenlik sertifikası alanların istihdam sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21108) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

200.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’in, İstanbul’da bir çocuğun kanalizasyon çukuruna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21109) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

201.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara-Mamak-Kutludüğün’deki şantiyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21110) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

202.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Bozkır İlçesindeki bir yol yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21111) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

203.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, trafik cezalarıyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21112) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

204.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, İstanbul’da taksiler için cep yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21113) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

205.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN’in, Tokat’ta meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21114) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

206.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Mardin’in Dünya Kültür Mirası Listesine adaylığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21115) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

207.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi binasının yıkılması kararına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21116) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

208.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’da güçlendirilmesi gereken okul binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21117) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

209.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN’in, Tokat’ta eğitimle ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21118) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

210.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Milli Eğitim Vakfı Genel Kurulu ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21119) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

211.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Milli Eğitim Vakfıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21120) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

212.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Müsteşar Yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21121) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

213.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Milli Eğitim Vakfının denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21122) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

214.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Milli Eğitim Vakfı Genel Kurul evrakına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21123) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

215.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, MEÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21124) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2007)

216.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bayburt İlindeki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21125) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

217.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, isimleri değiştirilen sağlık kuruluşlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21126) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

218.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN’in, Tokat’taki bazı sağlık göstergelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21127) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

219.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, veteriner hekimlerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21128) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

220.- Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürünün maaşına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21129) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

221.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, meslek odalarına arazi tahsisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21130) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

222.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN’in, tarımdaki kamu yatırımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21131) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

223.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir’deki yemek fabrikalarının denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21132) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

224.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, hububat üreticilerinin prim bedeli ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21133) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

225.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Tarım Kredi Kooperatifine borçlu bir çiftçinin durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21134) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

226.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, TCDD’nin mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21135) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

227.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, gemi adamlarının “STCW” belgesi alma şartlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21136) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

228.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, taksici esnafın vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21137) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/3/2007)

229.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Başbakan hakkındaki davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21138) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

230.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, SHÇEK’te barınan çocuklara ve özürlülere ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/21139) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2007)

231.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Hopa-Sarp bölünmüş yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21140) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/3/2007)

232.- Adana Milletvekili Mehmet Ziya YERGÖK’ün, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısının görevden alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/21141) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2007)

233.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, şekerpancarı üretimi ve şeker sanayindeki bazı sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21142) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2007)

234.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI      ‘nın, milletvekillerine dağıtılan bir kitaba ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/21143) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

235.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, milletvekillerine dağıtılan bir kitaba ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/21144) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)

236.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Genel Kurulda görüşülen af niteliği taşıyan kanun tasarı ve tekliflerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/21145) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2007)