BIM Normal Deneme 2 3 2007-03-19T08:22:00Z 2007-03-23T08:01:00Z 2007-03-23T08:01:00Z 1 64 365 TBMM 3 1 428 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 105

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 16 Mart 2007 Cuma

 

Teklif

 

            1.- Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı ve 18 Milletvekilinin; Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/974) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2007)