BIM Normal Deneme 2 4 2007-03-15T13:22:00Z 2007-03-19T08:18:00Z 2007-03-19T08:18:00Z 1 77 441 TBMM 3 1 517 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 104

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 15 Mart 2007 Perşembe  

 

Rapor

 

            1.- 15.2.2007 Tarihli ve 5581 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/1315) (S. Sayısı: 1361) (Dağıtma tarihi: 15.3.2007) (GÜNDEME)