BIM Normal Deneme 2 7 2007-02-20T08:16:00Z 2007-03-19T08:17:00Z 2007-03-19T08:17:00Z 1 179 1023 TBMM 8 2 1200 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 103

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 14 Mart 2007 Çarşamba  

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

1.-   22.2.2007 Tarihli ve 5584 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1330) (Anayasa ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.2007)

 

 

Teklif

 

            1.- İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu ve 5 Milletvekilinin; Kasım Ayının Üçüncü Pazar Gününün Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/973) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2007)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- İstanbul Milletvekili Algan HACALOĞLU ve 40 Milletvekilinin, İstanbul’da bir çocuğun kanalizasyona düşerek hayatını kaybetmesi olayı ile altyapı çalışmalarıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/428) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2007)