BIM Normal Deneme 2 42 2007-03-13T08:18:00Z 2007-03-19T08:17:00Z 2007-03-19T08:17:00Z 1 250 1431 TBMM 11 3 1678 10.6817 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 102

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 13 Mart 2007 Salı

 

Tasarı

 

            1.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1323) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2007)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1324) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2007)

            3.-Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına Dair Düzeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1325) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2007)

            4.- Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1326) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2007)

            5.- Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1327) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.2007)

            6.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1328) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2007)

            7.- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1329) (Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2007)