BIM Normal Deneme 2 85 2007-03-13T08:18:00Z 2007-03-14T09:11:00Z 2007-03-14T09:11:00Z 1 6644 37875 TBMM 315 88 44431 10.6817 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 101

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 12 Mart 2007 Pazartesi  

 

Tasarılar

 

            1.- Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı (1/1319) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2007)

2.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1320) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2007)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Kalkınma Bankası Arasında Türkiye ile Afrikadaki İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkeler Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Desteklenmesi İçin İşbirliği Hakkında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1321) (Sanayi, Ticaret, Enerji,Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2007)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1322) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2007)

 

Teklif

 

            1.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu ve 43 Milletvekilinin; Hiçbir Geliri Olmayan Dul, Ailevi Nedenlerle Evinde Yaşayamayıp Kadın Sığınma Evi ve Benzeri Sosyal Koruma Birimlerinde Yaşayan, Özürlü veya Terör Mağduru Kadınlara İş Kurma Kredisi Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/972) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,  Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2007)

 

Raporlar

 

            1.- Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1311) (S. Sayısı: 1359) (Dağıtma tarihi: 12.3.2007) (GÜNDEME)

            2.- Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Tasarısı ve Çevre ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1260) (S. Sayısı: 1360) (Dağıtma tarihi: 12.3.2007) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, bir milletvekili hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19906)

2.-   Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Irak’ta düşen Türk işçileri taşıyan uçağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19911)

3.-   İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Diyarbakır’da yürütülen mikrokredi projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19912)

4.-   İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, Meclis Televizyonu yayınlarındaki bazı kesintilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19913)

5.-   Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Kızılay’dan ödül almasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19916)

6.-   Denizli Milletvekili V. Haşim ORAL’ın, Ermeni tezlerine karşı faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19917)

7.-   Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, SSK’nın ilaç stoklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19920)

8.-   Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, Anadolu Ajansının bastırdığı takvimlere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19930)

9.-   Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, TRT ve RTÜK’le ilgili bazı konulara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19931)

10.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, TRT’nin Papanın ülkemizi ziyaretindeki yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19932)

11.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına mütevelli belirlenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19933)

12.-     Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, doğalgaz politikasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19934)

13.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa-Nilüfer-Kayapa Beldesindeki taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19935)

14.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Ankara Trafik Vakfının bir şirketince yapılan araç çekme işlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19938)

15.-     Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Diyarbakır-Ergani’de yapılan araç kiralama ihalesine ve Ergani Kaymakamının tayinine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19940)

16.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, büyükşehir belediyelerinin bordür ve kaldırım taşlarını yenileme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19941)

17.-     Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Gaziantep’teki bir devekuşu çiftliğinde kaçak elektrik kullanıldığı ve TEDAŞ Bölge Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19946)

18.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, gezici kütüphanelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19947)

19.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Akdamar Ermeni Kilisesinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19948)

20.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, yabancılara mülk satışının turizm sektörüne etkilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19949)

21.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yönetimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19950)

22.-     Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Manisa-Salihli’deki bazı yerlerin kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi yapılması çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19951)

23.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli Halk Kütüphanesine konulan bir kitaba ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19952)

24.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, eğitim kurumlarına yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19963)

25.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, yeşil kartlı hastaların ilaç bedelerinin eczanelere ödenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19972)

26.-     İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, eğitim personelinin geçici görevlendirilmesi ile ilgili genelgeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19973)

27.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, ilaç bedellerinin eczanelere ödenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19974)

28.-     Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, sözleşmeli sağlık personelinin tayin sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19975)

29.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Irak’ta düşen Türk işçileri taşıyan uçağa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19976)

30.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, teknolojik yeterliliği tartışmalı uçakların kontrolüne ve uçuş izinlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19977)

31.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Irak’ta düşen Türk işçileri taşıyan uçağa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19978)

32.-     Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Ankara-İzmir hızlı tren proje çalışması olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19979)

33.-     Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Türk Telekom hisselerinin satışının sonuçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19980)

34.-     Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğünün personel ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19981)

35.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Irak’ta düşen Türk işçileri taşıyan uçakla ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19982)

36.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Yapı Denetim Kanununun uygulanmasındaki sorunlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19988)

37.-     Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, üniversitelerin bilimsel çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19994)

38.-     Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, üniversitelerde meydana gelen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19995)

39.-     Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMİR’in, bölücü terör örgütü ile mücadelenin uluslararası hukuk boyutuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19996)

40.-     Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun Büyükşehir Belediyesindeki bazı personel görevlendirmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19997)

41.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bir milletvekili ve oğlu hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19998

42.-     Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMİR’in, Irak’taki gelişmelere yönelik girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20004)

43.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, kamu görevine atanacaklar için yapılan güvenlik soruşturmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/20005)

44.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bir yakını hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/20007)

45.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bir yakınının göreviyle ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/20008)

46.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, haklarında soruşturma izni verilen belediye başkanı ve yöneticilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20010)

47.-     Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Ankara Atatürk Bulvarındaki katlı kavşak projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20011)

48.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, polis memurlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20012)

49.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da kurulması planlanan ekmek büfelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20014)

50.-     Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Ankara Atatürk Bulvarındaki yol çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20015)

51.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Türk Telekom’un hisse devri sırasındaki alacak ve borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20018)

52.-     Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, TEKEL’in alkollü içkiler bölümünün özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20019)

53.-     Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Türk Telekom’un yeni tarifelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20030)

54.-     Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesindeki şerhin iptaline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20031)

55.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Afyonkarahisar’ın Hocalar ve Kızılören ilçelerinin banka şubesi ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/20036)

56.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, madenciliği teşvik ve destek kredilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20038)

57.-     Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, Emekli Sandığı birimlerinin taşınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20040)

58.-     Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, Muharrem Orucu konusunda TRT’de program yapılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20043)

59.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Irak’ta düşen Türk işçileri taşıyan uçağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20044)

60.-     Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOĞAN’ın, Hrant Dink cinayetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20045)

61.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, milli gelir ve ücretler ile enflasyon hesaplamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20048)

62.-     İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, bazı patlayıcı madde ve füzelerin ülkemize girdiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20049)

63.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Hrant Dink cinayeti soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20050)

64.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, AK Parti’nin bir toplantısındaki konuşmasının TRT’de yayımlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20054)

65.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Başbakanlık Koruma Müdürlüğü personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20055)

66.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Merkez Bankasının iş ilanlarında cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20057)

67.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta Belediyesince satılan Göltaş Çimento hisse senetlerinin kar payı ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20058)

68.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Çekirge Caddesindeki bazı binaların çökmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20059)

69.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kemer karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20060)

70.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Alanya karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20061)

71.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bolu Dağı Tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20062)

72.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20071)

73.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20072)

74.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, koruma sağlama şartlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20073)

75.-     Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, Ankara’nın su ihtiyacı planlamasına ve bir baraj inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20074)

76.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Çekirge Caddesindeki bazı binaların çökmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20075)

77.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, Hrant Dink cinayeti soruşturmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20077)

78.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, koruma taleplerinin karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20078)

79.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının katıldığı bir televizyon programına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20079)

80.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, uyuşturucu suçu işlemlerine ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20080)

81.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa Büyükşehir Belediyesince yapılan sebze ve meyve haline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20082)

82.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Karacabey İlçesine bağlı bir köyün yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20083)

83.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta’da engellenen bir anma etkinliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20084)

84.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, Samsun İline bazı yatırımların yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20085)

85.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20086)

86.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Haşim İşcan Kültür Merkezinde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20087)

87.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Rize’nin termal turizm merkezleri kapsamına alınmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20088)

88.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, ders kitabı dağıtımına ve eğitimle ilgili bazı konulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20096)

89.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, İzmir’deki bazı hastanelerin hijyen koşullarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20099)

90.-     İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, İzmir ve ülke genelinde ameliyathane hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20100)

91.-     Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Türk Telekom’un bazı konulardaki hukuki durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20107)

92.-     Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Irak’ta düşen Türk işçileri taşıyan uçağa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20108)

93.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, Açık Öğretim Fakültesi ilahiyat önlisansının kamu hizmetinde değerlendirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/20109)

94.-     Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, enflasyon hesaplamasındaki katsayılara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/20111)

95.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Alanya’da verilen maden ocağı ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20112)

96.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Başbakanın AK Parti’nin bir toplantısındaki konuşmasının TRT’de yayımlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/20113)

97.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Bolu Dağı Tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20128)

98.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20129)

99.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20130)

100.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20131)

101.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20132)

102.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20133)

103.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20134)

104.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20135)

105.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20136)

106.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20137)

107.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20138)

108.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20139)

109.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20140)

110.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20141)

111.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20142)

112.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20143)

113.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20144)

114.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20145)

115.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20146)

116.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20147)

117.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20148)

118.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20149)

119.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20150)

120.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20151)

121.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20152)

122.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20153)

123.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20154)

124.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20155)

125.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20156)

126.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20157)

127.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20158)

128.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20159)

129.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20160)

130.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20161)

131.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20162)

132.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20163)

133.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20164)

134.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20165)

135.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20166)

136.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20167)

137.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20168)

138.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20169)

139.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20170)

140.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20171)

141.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20172)

142.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20173)

143.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20174)

144.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20175)

145.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20176)

146.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20177)

147.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20178)

148.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20179)

149.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20180)

150.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20181)

151.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20182)

152.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20183)

153.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20184)

154.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20185)

155.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20186)

156.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20187)

157.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20188)

158.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20189)

159.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20190)

160.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20191)

161.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20192)

162.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20193)

163.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20194)

164.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20195)

165.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20196)

166.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20197)

167.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20198)

168.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20199)

169.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20200)

170.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20201)

171.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20202)

172.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20203)

173.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20204)

174.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20205)

175.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20206)

176.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20207)

177.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20208)

178.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20209)

179.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20210)

180.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20211)

181.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20212)

182.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20213)

183.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20214)

184.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20215)

185.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20216)

186.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20217)

187.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20218)

188.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20219)

189.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20220)

190.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20221)

191.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20222)

192.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20223)

193.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20224)

194.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20225)

195.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20226)

196.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20227)

197.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20228)

198.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20229)

199.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20230)

200.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20231)

201.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20232)

202.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20233)

203.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20234)

204.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20235)

205.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20236)

206.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20237)

207.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20238)

208.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20239)

209.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20240)

210.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20241)

211.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20242)

212.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20243)

213.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20244)

214.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20245)

215.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20246)

216.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20247)

217.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20248)

218.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20249)

219.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20250)

220.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20251)

221.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20252)

222.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20253)

223.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20254)

224.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20255)

225.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20256)

226.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20257)

227.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20258)

228.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20259)

229.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20260)

230.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20261)

231.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20262)

232.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20263)

233.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20264)

234.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20265)

235.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20266)

236.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20267)

237.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20268)

238.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20269)

239.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20270)

240.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20271)

241.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20272)

242.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20273)

243.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20274)

244.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20275)

245.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20276)

246.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20277)

247.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20278)

248.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20279)

249.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20280)

250.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20281)

251.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20282)

252.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20283)

253.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20284)

254.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20285)

255.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20286)

256.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20287)

257.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20288)

258.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20289)

259.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20290)

260.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20291)

261.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20292)

262.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20293)

263.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20294)

264.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20295)

265.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20296)

266.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20297)

267.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20298)

268.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20299)

269.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20300)

270.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20301)

271.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20302)

272.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20303)

273.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20304)

274.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20305)

275.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20306)

276.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20307)

277.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20308)

278.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20309)

279.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20310)

280.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20311)

281.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20312)

282.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20313)

283.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20314)

284.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20315)

285.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20316)

286.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20317)

287.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20318)

288.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20319)

289.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20320)

290.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20321)

291.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20322)

292.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20323)

293.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20324)

294.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20325)

295.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20326)

296.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20327)

297.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20328)

298.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20329)

299.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20330)

300.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20331)

301.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20332)

302.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20333)

303.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20334)