BIM Normal Deneme 2 4 2007-03-07T12:20:00Z 2007-03-12T09:31:00Z 2007-03-12T09:31:00Z 1 61 348 TBMM 2 1 408 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 100

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 9 Mart 2007 Cuma

 

 

Teklif

 

            1.- Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu’nun; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/971) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2007)