BIM Normal kankar81 2 7 2006-10-13T13:29:00Z 2006-10-17T12:43:00Z 2006-10-17T12:43:00Z 1 136 780 TBMM 6 1 915 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 10

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 13 Ekim 2006 Cuma 

 

 

Tasarı

 

            1.- 26.9.2006 Tarihli ve 5545 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1251) (Anayasa ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Dağıtma tarihi: 13.10.2006)

 

Rapor

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan’ın; Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/843) (S. Sayısı: 1241) (Dağıtma tarihi: 13.10.2006) (GÜNDEME)

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

 

            1.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN, Yasin El Kadı’nın Türkiye’deki durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesini 12.10.2006 tarihinde geri almıştır. (7/16195)