BİM Normal t 2 15 2005-03-18T08:43:00Z 2005-03-21T08:03:00Z 2005-03-21T08:03:00Z 1 167 953 TBMM 7 1 1170 9.2812 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 99

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 18 Mart 2005 Cuma

 

 

Teklifler

 

 

            1.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 5 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/408)  (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

            2.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 6 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/409)  (Plan ve Bütçe İle Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5012) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

2.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 22 nci Yasama Dönemi soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5013) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)