BİM Normal t 2 10 2005-03-17T08:22:00Z 2005-03-18T08:37:00Z 2005-03-18T08:37:00Z 1 154 879 TBMM 7 1 1079 9.2812 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 98

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 17 Mart 2005 Perşembe

 

 

Rapor

 

            1.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ile 5 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Seldek, Yeşilözen ve Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi; Şanlıurfa Milletvekili M. Vedat Melik ile 23 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç ve Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan ile 6 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Karaotlak ve Yeşilözen Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/395, 2/341, 2/396) (S. Sayısı: 837) (Dağıtma tarihi: 17.3.2005) (GÜNDEME)