BİM BİM 2 54 2005-03-15T13:19:00Z 2005-03-17T11:40:00Z 2005-03-17T11:40:00Z 4 1314 7492 TBMM 62 14 9200 9.4402 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 97

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 15 Mart 2005 Salı

 

 

Tasarı

 

1.-   Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tasarısı (1/994) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2005)

 

 

Teklifler

 

1.-   Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; İletişim Araçlarının Kullanımında, Tüketicilerin Bilinçaltı Ses ve Görüntü Efektlerine Karşı Korunması Hakkında Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/405) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Adalet ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2005)

2.-   Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ile 29 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/406) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2005)

3.-   İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ile 30 Milletvekilinin; Türk Medeni Kanununun 187 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/407) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2005)

 

 

Raporlar

 

1.-Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/947, 1/233) (S. Sayısı: 835) (Dağıtma tarihi: 15.3.2005) (GÜNDEME)

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekili ile Konya Milletvekili Kerim Özkul ve 14 Milletvekilinin; 877 Sayılı Teşkilatı Mülkiye Kanununun 2. Maddesiyle Bağlı 4 Nolu Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/361, 2/393) (S. Sayısı: 836) (Dağıtma tarihi: 15.3.2005) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 69 Milletvekilinin, kamuoyunda Fethullah Gülen okulları olarak bilinen okulların, dershanelerin ve yurtların durumlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/260) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

2.- İstanbul Milletvekili Bülent TANLA ve 30 Milletvekilinin, kamu kuruluşlarının alacak stokunu saptayarak borç yükünü azaltmak ve kamu harcamalarına kaynak sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/261) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin batık bankalardan tahsil etmeyi hedeflediği paraya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4745)

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’ye devredilen Demirbank ve Ulusal Bank’ın aktif ve pasifine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4746) 

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin denetimine ve açılan davalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4748)

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF tarafından yapılan tahsilata ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4749)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Eze Zeytincilik’e kullandırılan kredilere ve Erol Evcil’in TMSF’ye olan borcuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER)  yazılı soru önergesi (7/4750)

6.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, kolalı ve alkollü içecekler ile tütün mamullerinden alınan vergiye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4762)

7.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, yurtdışı uçak seferlerinde ülkemiz sınırlarında yapılan satışların belgelendirilip belgelendirilmediğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4763)

8.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, İstanbul’da muhtemel bir depreme yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4764)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Spor Toto bünyesindeki bir bahis oyununun hasılatının özel şirketlerin banka hesabında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4770)

10.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, hırsızlık olaylarındaki artışa ve bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4771)

11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Uzan Grubu borçları adına yapılan teklifin kabul edilmeme nedenine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4772)

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İktisat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının satış kararına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4773)

13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Erol Aksoy’un basında yer alan iddialarına ve TMSF Başkanının açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4774)

14.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Uzan Grubunun TMSF’ye ödeme planı sunup sunmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4775)

15.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, İmar Bankasına el konulma sürecinin geciktirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4776)

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, THK’ya kurban derisi toplama yetkisini düzenleyen yönetmeliğin hukuki dayanağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4781)

17.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Tekel Genel Müdürlüğünün Ankara’da yaptırdığı hizmet binasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4785)

18.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Spor Toto bünyesindeki bir bahis oyununun hasılatının özel şirketlerin banka hesabında tutulduğu iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4787)

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki eczacıların Emekli Sandığından alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4788)

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, orta ve yüksek öğrenimde kullanılan ve tavsiye edilen Kur’an-ı Kerim meal ve tefsirlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4790)

21.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR’ün, Burhaniye Veremle Savaş Dispanserinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4798)

22.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, DSİ 15. Bölge Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4799)

23.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye’nin yurtdışında tanıtım envanterine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4800)

24.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, yoğun göç alan il ve ilçelerin yatırım teşviklerinden yararlandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4801)

25.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Emlakbank’taki usulsüz kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4802)

26.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Doğu Anadolu Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4807)

27.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, elektriğin üretim maliyeti ve kullanım ücreti ile kaçak kullanımın nedenlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4808)

28.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Veteriner Fakültesi öğrencilerinin yurtdışı eğitim imkanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4810)

29.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Bergama’daki altın madeni işletmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4813)

30.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya-İbradı İlçesindeki boş idareci kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4814)

31.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye-Suriye sınır bölgesinde petrolle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4815)

32.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, emeklilerin maaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4817)

33.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, duble yol çalışmalarına ve çıkan sorunlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4818)

34.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, duble yol çalışmalarına ve çıkan sorunlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4819)

35.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, SSK’lılara tüp bebek imkanı sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4827)

36.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, “hortumcu” kavramının tarifine ve Etibank’a ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4830)

37.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4833)