BİM BİM 2 4 2005-03-17T11:39:00Z 2005-03-17T11:39:00Z 7 3122 17799 TBMM 148 35 21858 9.4402 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 96

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 14 Mart 2005 Pazartesi

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, TEKEL’in özelleştirilmesi çalışmalarına ve tütün üreticilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

2.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, tütün piyasasına ve üreticilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Gümüşhane-Hurşit Çayının ıslah çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1484) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2005)

4.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Türkiye Demir Çelik İşletmelerindeki atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1485) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2005)

5.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Çankırı-Merkezdeki içme suyu sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1486) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2005)

6.- Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR’ın, eğitim kurumlarındaki sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2005)

7.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Irak’ta Türk şoförlerinin can güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1488) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Atatürk Orman Çiftliğinde hayvan üretimi ve bakımında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5098) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2005)

2.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Denizli Acıpayam Ovası Sulama Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5099) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2005)

3.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5100) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

4.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, bir konuşmasındaki medyaya yönelik ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5101) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

5.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, kamu yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5102) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

6.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesi sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5103) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

7.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, ticari faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5104) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

8.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in,, sahte rakı sorununa ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5105) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

9.- Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR’ın, sosyal güvenlik kuruluşlarının ilaç bedellerini ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5106) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

10.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, bir konuşmasındaki memurlara yönelik ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5107) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

11.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Başbakanlık binalarının tadilat, yenileme ve finansmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5108) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

12.- Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY’ın, Çanakkale-Biga-Çan ilçelerine doğalgaz getirilmesi ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5109) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

13.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması sonucu Edirne’de yaşanan su baskınlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5110) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

14.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, yurtdışı gezilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5111) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

15.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesindeki tablolara ve müzenin restorasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5112) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

16.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kazanılan davalara ve ödenen tazminatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5113) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

17.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5114) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

18.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, adli sicil kaydı talebi karşılığında bağış alınmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5115) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

19.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Maliye Bakanı hakkında düzenlenen dosyaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5116) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

20.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, nafaka hükümlerinin düzenlenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5117) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

21.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, özel bir finans kurumunun yöneticileri hakkındaki yargılamanın sonucuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5118) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

22.- İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN’ın, TRT İstanbul Radyosunda personele yönelik uygulamalara ve bir enstrümanın yasaklanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/5119) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

23.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, yapılması planlanan Saray-Kırklareli devlet karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5120) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

24.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Akkuş-Salman-Akpınar-Seferli beldelerinin ulaşım sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5121) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

25.-  İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Bozöyük-Adapazarı Karayoluna, Bozöyük ve Bilecik için çevre yolu yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5122) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

26.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, duble yol çalışmalarına ve Bolu Otoyol Geçiş Tüneli için yapılan harcamaya ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5123) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

27.- Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut KOÇAK’ın, Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili faaliyetlere karşı alınacak önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5124) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

28.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5125) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

29.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir gazetedeki röportajında verdiği bazı beyanlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5126) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

30.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Avrupa Anayasası Nihai Senedinin bir maddesinde yer alan Kıbrıs’la ilgili bildiriye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5127) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

31.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonuna ve özel bir seyahat şirketine yönelik iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/5128) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

32.- Bursa Milletvekili Mustafa DÜNDAR’ın, yurtdışından öğrenci getirme projesine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/5129) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

33.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun işleyişine ve bazı yetiştirme yurtlarına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5130) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

34.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun işleyişine ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5131) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

35.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarındaki personelin niteliğine ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5132) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

36.- Sivas Milletvekili Nurettin SÖZEN’in, bazı televizyon programlarına ve aile birliğinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5133) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

37.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, yerel yönetimlerin Hazineye olan borçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5134) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

38.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, gurbetçilerin döviz akışındaki düşüşe ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5135) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

39.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, bazı sektörlerdeki gizli işsizlik oranına ve alınacak önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5136) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

40.- Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE’nin, SSK emeklilerinin Şubat ayı maaşlarından yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5137) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

41.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, yeniden çalışmaya başlayan emekliden “Sosyal Güvenlik Destek Primi” kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5138) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

42.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, felçli hastaların idrar sorunlarının çözümüne ilişkin Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5139) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

43.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Irak’a işçi göçüne ve alınması gereken önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5140) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

44.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, özel bir şirketin elektrik ihracına ve enerji piyasasındaki düzenlemelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5141) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2005)

45.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Raporunda adı geçen bürokratlarla ilgili bazı değerlendirmelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5142) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Köroğlu Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5143) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

47.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, otobüs şirketlerinin AŞTİ servislerinin kaldırılması kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5144) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2005)

48.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, renk körlerine silah ruhsatlarıyla ilgili sağlık kurulu raporu verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5145) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

49.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, sahte rakı üretim yerlerinin tespiti yönündeki çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5146) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

50.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, İstanbul-Silivri İlçesinde iki yerel gazetenin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5147) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

51.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, sahte rakı üretimine yönelik alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5148) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

52.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER’in, oto galerilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5149) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

53.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde reklam panoları ihalesindeki usulsüzlük iddialarının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5150) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

54.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TELSİM ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5151) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

55.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, oto galerilerine yönelik genelgenin uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5152) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

56.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, sahte rakı sorununa ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5153) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

57.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, bazı vergilerin gelir, gider ve artış oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5154) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

58.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, vergi tahsiline ve mükellef sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5155) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

59.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, son beş yıllık vergi oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5156) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

60.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5157) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

61.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, İzmir Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğüne ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü binasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5158) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

62.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, şarap sektöründeki vergi oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5159) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

63.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, sahte rakı üretimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5160) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

64.- İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN’ın, alkollü içeceklere uygulanan yüksek vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5161) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

65.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, Devlet Malzeme Ofisinin özelleştirilmesi düşüncesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5162) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

66.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, TEKEL ürünlerinin vergi oranına ve ürünlerin uluslararası tanıtımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5163) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

67.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’in, kontrol dışı alkollü içecek üretimine ve denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5164) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

68.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof İlçesi ve köylerinin eğitim sorunu ile lojman ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5165) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

69.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Çıldır İlçesi ve köylerinin eğitim sorunu ile lojman ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5166) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

70.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Damal İlçesi ve köylerinin eğitim sorunun ile lojman ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5167) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

71.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Hanak İlçesi ve köylerinin nitelikli öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5168) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

72.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Göle İlçesi ve köylerinin nitelikli öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5169) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

73.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İl merkezi ve merkeze bağlı köylerin nitelikli öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5170) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

74.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, SSK hastanelerinin devri ile ortaya çıkan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5171) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2005)

75.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, patates siğili hastalığı nedeniyle ortaya çıkan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5172) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005)

76.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Akkuş İlçesi Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5173) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

77.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, SSK depolarında bekletildiği iddia edilen ilaçlara ve sorumlularına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5174) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

78.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, SSK’lıların ilaç ihtiyacının serbest eczanelerden karşılanmasının sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5175) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

79.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof İlçesi ve köylerindeki kapalı sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5176) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

80.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İl merkezi ve köylerindeki kapalı sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5177) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

81.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Göle İlçesi ve köylerindeki kapalı sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5178) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

82.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Hanak İlçesi ve köylerindeki sağlık ocaklarının hizmete açılıp açılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5179) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

83.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Damal İlçesi ve köylerindeki sağlık ocaklarının hizmete açılıp açılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5180) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

84.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Çıldır İlçesi ve köylerindeki sağlık ocaklarının hizmete açılıp açılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5181) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

85.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Yalova-Termal’de bulunan Ruhsal Rehabilitasyon Merkezinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5182) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

86.- Edirne Milletvekili Nejat GENCAN’ın, Kütahya-Emet Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5183) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

87.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, sahte rakı imalatına ve denetim eksikliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5184) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

88.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, zirai ilaçların kullanımının reçetelendirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5185) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

89.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, sağlığa zararlı olduğu iddia edilen bazı gıda maddelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5186) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

90.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, bazı et kombinalarının Bakanlığa bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5187) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

91.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, hastalık taşıyan hayvanlarla ilgili alınacak tedbirlere ve bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5188) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

92.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, bazı karayolları belgelerinin alınma süresine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5189) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

93.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TELSİM’e yönelik bazı iddialara ve Türk Telekom’un denetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5190) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

94.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, İstanbul Atatürk Havalimanındaki bagaj kontrollerine ve bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5191) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

95.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, tiyatrolara ve sanat piyasasına yönelik alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5192) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

96.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, kimyagerlerin özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5193) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

97.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, kapatılan Sinop Radar Üssüne ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5194) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

98.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu İlindeki dip trolü avcılığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5195) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

99.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TELSİM’e yönelik bazı iddialara ve TMSF’nin denetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5196) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Yozgat Milletvekili Emin Koç, Konutunda görevli personel olup olmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesini 10.3.2005 tarihinde geri almıştır. (7/5014)