BIM BİM 2 8 2005-03-09T16:42:00Z 2005-03-10T07:49:00Z 2005-03-10T07:49:00Z 1 188 1076 TBMM 8 2 1321 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 94

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Mart 2005 Çarşamba

 

 

Raporlar

 

            1.- Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/971) (S. Sayısı: 831) (Dağıtma tarihi: 9.3.2005) (GÜNDEME)

            2.- 23.2.2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/980) (S. Sayısı: 832) (Dağıtma tarihi: 9.3.2005) (GÜNDEME)

            3.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan ve 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/363) (S. Sayısı: 833) (Dağıtma tarihi: 9.3.2005) (GÜNDEME)

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Aksaray Milletvekili Ramazan TOPRAK ve 31 Milletvekilinin, Türkler ile Ermeniler arasındaki tarihsel ilişkilerin objektif veriler ve tarafsızlık ölçüleri içerisinde ele alınarak bir milli politika oluşturulması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)