BIM BİM 2 90 2005-03-08T08:56:00Z 2005-03-29T07:49:00Z 2005-03-29T07:49:00Z 5 2366 13488 TBMM 112 26 16564 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 93

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Mart 2005 Salı

 

 

Tasarılar

 

1.-   Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı (1/984) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Çevre; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2005)

2.-   Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/985) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2005)

3.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/986) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2005)

4.-    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/987) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2005)

5.-   Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/988) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve  Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2005)

6.-   Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/989) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2005)

 

Teklifler

 

1.-   İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ile 5 Milletvekilinin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/397) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2005)

2.-   Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/398) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2005)

3.-   Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün ile 28 Milletvekilinin; Bağ-Kur ve SSK’ya Ait Birikmiş Prim Borçlarına Ödeme Kolaylığı Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/399) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2005)

4.-   Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu ile 25 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine, (j) Bendi Eklenmesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun, 152 nci Maddesinin “II” Sayılı Tazminatlar Bölümünün, (6) Adalet Hizmetleri Tazminatı Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/400) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2005)

5.-   Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun’un; Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/401) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2005)

6.-   Konya Milletvekili Kerim Özkul’un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/402) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2005)

 

Rapor

 

1.-   Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut’un; Yolsuzlukla Mücadele Günü Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 08.03.2005) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, Samsun-Ankara doğalgaz hattından Tokat’a doğalgaz verilmesi projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1475) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

2.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER’in, bazı DLH bölge müdürlüklerinin kapatılma nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

3.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, cezaevlerinin yerleşim yerleri dışına taşınıp taşınmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1477) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

4.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, denizlerimizdeki kirliliğe ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

5.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Serik İlçesinin çöp arıtma tesisi ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1479) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Türk Telekom A.Ş.’ nin borçlu abonelere “sulh sözleşmesi” imzalanmasını talep etmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1480) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Gazipaşa’da bir yatılı ilköğretim bölge okulu yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1481) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri nedeniyle ortaya çıkacak maliyet artışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5045) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2005)

2.- Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE’nin, Sivas’taki Madımak Otelinde yaşanmış olaylarla ilgili hükümetin faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5046) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

3.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, armağan silahların envanter kayıtlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5047) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

4.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, ÖTV’deki artışın bağcılık ve şarapçılıkta yaratacağı etkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5048) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

5.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, yüksek çözünürlükte yayın teknolojisine yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5049) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, MİT Müsteşarlığı görevlilerinin yabancı ülke temsilcileriyle görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5050) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

7.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’daki Falez Oteline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5051) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

8.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, e-Devlet Projesinde kullanılacak yazılım programına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5052) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

9.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, olası bir deprem için alınan tedbirlere ve deprem sigortasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5053) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

10.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Brüksel Havaalanında ABD Başkanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5054) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

11.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Hükümetin şeker sektörüne yönelik icraatlarına ve yabancı bir şirket hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5055) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

12.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, SSK’da sürdürülen ilaç yolsuzluğu soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5056) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

13.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Ereğli adliye binası inşaatına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5057) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

14.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin denetimine ve elinde bulunan bazı bankaların faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5058) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2005)

15.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Star Medya Grubu Başkanlığına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5059) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

16.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, futbol sektörünün sorunlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5060) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

17.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, futbolda teşvik ve şike iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5061) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

18.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfının mal varlıklarına ve çalışanlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/5062) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

19.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Diyanet İşleri Başkanlığının bazı hizmetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/5063) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Gemlik-Karacaali Köyünün elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5064) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

21.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sayıştay’ın bazı enerji projeleri hakkındaki raporunun hazırlayıcılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5065) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

22.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sayıştay’ın enerji santrali projeleri hakkındaki raporuna ve enerji sektörünün sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5066) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

23.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sayıştay Raporundaki öneriler üzerine yapılan işlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5067) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

24.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, enerji operasyonunda tutuklanan EÜAŞ. Genel Müdür Yardımcısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5068) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

25.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul’da yasal olmayan bazı yapıların yıkımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5069) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2005)

26.- Ordu  Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz abonelik işlemleri için aldığı ücrete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5070) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

27.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, kaymakamlar hakkındaki idari soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5071) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

28.- İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının Moskova gezisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5072) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

29.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Emniyet teşkilatına alınacak personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5073) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

30.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, köy ve mahalle muhtarlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5074) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

31.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, 1999’da yaşanan depremler nedeniyle getirilen ek vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5075) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2005)

32.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, tarım sektörüne uygulanan desteklere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5076) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

33.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, sosyal güvence kapsamındaki gözlük, cam ve çerçeve bedellerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5077) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

34.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, matrah sıfırlaması uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5078) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

35.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel araştırma finansmanına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5079) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

36.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, ulusal bir yazılım sistemi geliştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5080) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

37.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Milli Eğitim Basımevi ile Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletme Müdürlüklerinin birleştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5081) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

38.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, öğretmen atamalarına ve bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5082) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

39.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, SSK hastanelerinin devri nedeniyle ortaya çıkan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5083) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

40.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, SSK dispanserlerinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5084) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

41.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Ankara Atatürk Eğitim Hastanesi Başhekim Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5085) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

42.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Gemlik Karacaali Köyünün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5086) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

43.- Edirne Milletvekili Nejat GENCAN’ın, çiftçi kayıt sistemi nedeniyle doğrudan gelir desteği alamayanlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5087) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

44.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Mudanya-Yalıçiftlik Köyünün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5088) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

45.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Dalaman Havaalanının kış aylarında da uluslararası uçuşlara açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5089) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

46.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta-Aksu İlçesinde okul çevresinde bulunan baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5090) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

47.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, idareci kadrolarında yapılan değişikliklere ve duble yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5091) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

48.- Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE’nin, polis memurlarının askerlik yükümlülüklerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5092) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

49.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Mudanya-Esence Köyü TRT lojmanlarının diğer kamu görevlilerine de tahsisine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/5093) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

50.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhangazi-Yeniköy Belediyesine çöp kamyonu tahsis edilip edilmeyeceğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5094) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

51.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, dünyada ve ülkemizde Türk kültür ve tarihi eserleri envanterine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5095) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

52.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Dünya Bankası destekli Tarımda Reform ve Uygulama Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5096) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2005)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Yahya BAŞ ve 48 Milletvekilinin, milli ve manevi değerlerimize ve Türk aile yapısına aykırı televizyon programlarının toplum hayatımıza etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın       98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

2.- Kocaeli Milletvekili Eyüp AYAR ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli-Gebze İlçesi Dilovası Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın       98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005)