BIM BİM 2 9 2005-03-02T14:10:00Z 2005-03-08T14:04:00Z 2005-03-08T14:04:00Z 5 2145 12230 TBMM 101 24 15019 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 92

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Mart 2005 Pazartesi

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor futbol takımının ekonomik kaynaklarına ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1468) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

2.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, okullarda çeteleşme ve bağımlılık yapıcı maddelere karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1469) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

3.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Pamukbank’ın Halkbank’a devredilmesinden sonra yapılan yönetici atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/1470) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2005)

4.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, Zile-Alaca-Sungurlu karayolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2005)

5.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, Tokat’ın bazı beldelerinde kantarların kapatılma gerekçesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1472) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2005)

6.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, yaygınlaşan misyonerlik faaliyetlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1473) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

7.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, 1990-2004 yılları arasındaki canlı hayvan ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1474) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Cumhurbaşkanının onaylamaması nedeniyle vekaleten veya tedviren görev yapan bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4977) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

2.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanının görevden alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4978) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunca Başbakanlık ve ilgili bakanlıklara gönderilen inceleme raporlarına ve cevaplandırılmayan soru önergelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4979) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

4.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Et ve Balık Ürünleri A.Ş.’nin faaliyetlerine ve yeni statüsüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4980) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

5.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, bürokrat atamaları ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4981) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

6.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Konut Edindirme Yardımı Fonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4982) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

7.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, kamuoyunda “öğrenci affı” olarak bilinen kanun teklifine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4983) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

8.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, yargı mensupları ve öğretmenlere yönelik dizüstü bilgisayar projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4984) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

9.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, e-Devlet Projesinde kullanılacak yazılım programlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4985) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

10.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, TMSF tarafından el konulan ruhsatsız bir villanın satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4986) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

11.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, TMSF’nin el koyduğu taşınmaz malların satışına ve Devletin zararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4987) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2005)

12.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa GAP Havaalanı ve Gaziantep Havaalanı Projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4988) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2005)

13.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TMSF’nin el koyduğu mallara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4989) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2005)

14.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TMSF tarafından el konulan özel bir radyo ve televizyon kuruluşuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4990) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2005)

15.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, 12 Ocak 2004’ten sonra alınan yerli ve yabancı filmlere ve denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4991) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2005)

16.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Başbakanın Güneydoğu Asya gezisini takip eden TRT heyetine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4992) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2005)

17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir hukuk bürosuna verilen işlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4993) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

18.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR’ün, Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş. ye bazı ayrıcalıklar tanındığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4994) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

19.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR’ün, bazı davaların özel hukuk boralarına takip ettirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4995) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

20.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, ihalelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4996) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

21.- Ankara Milletvekili Eşref ERDEM’in, görevden alınan TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4997) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2005)

22.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, yükseköğretim kurumlarındaki ikinci öğretim öğrenci katkı paylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4998) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

23.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Microsoft Firmasıyla anlaşma ve protokol imzalanıp imzalanmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4999) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

24.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, öğretmenlere dizüstü bilgisayar sağlama projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5000) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

25.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinin sayısının artırılıp artırılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5001) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

26.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, tıp fakültesi mezunu olmayan asistanların özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5002) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2005)

27.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, diyaliz teknikerliğinin bir meslek olarak kabulüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5003) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2005)

28.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesinin Ankara-Eskişehir kısmını üstlenen firmaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5004) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

29.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Türk Telekom A.Ş. ile Microsoft yetkilileri arasında bir anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5005) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

30.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, askeri mahkemelerde basın mensuplarına uygulanan akreditasyona ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5006) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

31.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, inşaat sektörü ile ilgili harçlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5007) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

32.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, SSK’nın yeni ilaç uygulamasında ortaya çıkan fiyat farklılığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5008) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

33.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Dünya Bankası destekli bir proje kapsamında hakimlere verilen dizüstü bilgisayarlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5009) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

34.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta-Aksu ve Gönen ilçelerinde bazı tarım arazilerinin tarım dışı kullandırıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5010) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2005)

35.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Emniyet Genel Müdürlüğünden diğer kurumlara geçiş yapan personele ve bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5011) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2005)

36.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, DTP Genel Başkanının yolsuzluklarla ilgili iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5015) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

37.- Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, enerji ihalelerindeki yolsuzluklarla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5016) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

38.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, medya kuruluşları hakkındaki bir beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5017) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

39.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, internet kafelere ve uygulanan vergi oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5018) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

40.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, Bursa-Karacabey Kaymakamı hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5019) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

41.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, Muş-Malazgirt İlçesinde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ve İlçe Belediye Başkanının beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5020) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

42.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 2004 ve 2005 yılları kamu yatırım projelerine ayrılan ödeneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5021) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

43.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan kamu kaynaklı kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5022) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

44.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, iç ve dış borçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5023) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

45.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, tamamlanmamış yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5024) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

46.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Köy Hizmetleri Konya Bölge Müdürlüğünün makine parkına ve çalışanların durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5025) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.2.2005)

47.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5026) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

48.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, BOTAŞ’a yönelik bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5027) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

49.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa’daki taşımalı eğitime ve bu amaçla açılan ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5028) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

50.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki bilgisayar sayısına ve kullanılan yazılım programlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5029) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.2.2005)

51.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur-Gölhisar Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5030) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

52.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Akkuş-Akpınar Sağlık Ocağı personelinin geçici görevle başka yerde istihdam edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5031) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.2.2005)

53.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, SSK’dan devredilen hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5032) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.2.2005)

54.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, teşviklerin aksamasına neden olan ayçiçeği üreticisi kayıt sistemine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5033) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

55.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Konya-Karatay-Veteriner Sağlık Meslek Lisesi öğrenci kontenjanına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5034) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

56.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, mera alanlarındaki tahsis amacı değişikliklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5035) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

57.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kredi borçları nedeniyle icra takibine uğrayan çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5036) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

58.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kumluca-Sarnıç Tepesinde yapılan maden arama çalışmalarına yönelik soru önergesine verilen cevaba ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5037) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

59.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya-Gündoğmuş-Ali Köprüsüne ulaşım sağlayacak yolun yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5038) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

60.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün işsizlik sigortası fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5039) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

61.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, organ mafyasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5040) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2005)

62.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Atatürk’ün gizli bir vasiyeti olduğu iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5041) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.2.2005)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4718)

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Mavi Akım Projesi ile ilgili bir beyanına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4721)

3.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara-Beypazarı-Karaşar Belediyesinin satın aldığı iş makinelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4724)

4.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, kaçak elektrik kullanan sanayicilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4736)