BIM BİM 2 35 2005-03-02T14:10:00Z 2005-03-07T07:39:00Z 2005-03-07T07:39:00Z 4 1575 8982 TBMM 74 17 11030 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 91

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 4 Mart 2005 Cuma

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

1.-   Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 23.02.2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/980, 3/769) (Anayasa ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2005)

 

Tasarılar

 

1.-   Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/981) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2005)

2.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/982) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2005)

3.-   Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/983) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2005)

 

Teklifler

 

1.-   Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi  (2/392) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2005)

2.-   Konya Milletvekili Kerim Özkul ile 14 Milletvekilinin; 877 Sayılı Teşkilatı Mülkiye Kanununun 2. Maddesiyle Bağlı 4 Nolu Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/393) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2005)

3.-   Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile 5 Milletvekilinin; Sayıştay Kanunu Teklifi (2/394) (Anayasa; Adalet; Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2005)

4.-   Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ile 5 Milletvekilinin; Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Seldek, Yeşilözen ve Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/395) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2005)

5.-   Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan ile 6 Milletvekilinin; Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Karaotlak ve Yeşilözen Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/396) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2005)

 

Rapor

 

1.-   Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi: 04.03.2005) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, ABD’nin diplomatik pasaportlu vatandaşlarımıza yönelik uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1464) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Kütahya-Tavşanlı’daki restorasyon projesine ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1465) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Karabük-Yenice ile Zonguldak-Devrek arasındaki karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Nevşehir-Kozaklı’daki sıcak su kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1467) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR’ün, 22 nci Yasama Döneminde yurtdışına görevli giden milletvekillerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4945) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.2005)

2.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, eski Başbakan Bülent Ecevit’e VİP salonunun kullandırılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4946) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005)

3.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Bingöl depremi sonrası inşa edilen deprem konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4947) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005)

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, EÜAŞ’deki yolsuzluk soruşturması kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının görevden alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4948) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.2005)

5.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4949) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.2005)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ortaya çıkan yolsuzluğa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4950) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, soru önergelerinin cevaplandırılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4951) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

8.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, üç ayrı yerde görev yaptığı iddia edilen bir bürokrata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4952) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

9.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında vekaleten yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4953) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

10.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4954) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

11.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, özel bir yemek ve servis firmasının Tekirdağ’da aldığı ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4955) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, doğalgaz ve elektrik enerjisi kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4956) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.2005)

13.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Ankara’daki doğalgaz dağıtımına ve ortaya çıkan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4957) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

14.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Vekiline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4958) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

15.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş.’deki bazı bürokratlarla ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4959) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

16.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Ankara ve İstanbul’da çalıştırılan özel halk otobüslerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4960) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.2005)

17.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bir otopark yapımıyla ilgili açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4961) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

18.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, ASKİ’nin atık su bedeli tahsil ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4962) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

19.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, İl Milli Eğitim Müdürü atamalarına ve yargı kararlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4963) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

20.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Laboratuarına ve bir öğretim görevlisi hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4964) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

21.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU’nun, ülkemizdeki sigara üreticisi firmalara ve denetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4965) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

22.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Kıbrıs Rum kesiminden bir siyasi parti yetkililerinin Türkiye’ye davetine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4966) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2005)

23.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, soruşturma komisyonunda görev yapan bir milletvekilinin beyanına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4967) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.2005)

24.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, içki ve sigara sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin hasılatına ve ödenen  vergi miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4968) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

25.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, BOTAŞ’ın gaz alım anlaşmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4969) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

26.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale İlinde yapılan atama ve terfilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4970) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

27.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı birimlerdeki işçi kadrolarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4971) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

28.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bazı sporcuların ödüllendirme mağduriyetlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4972) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

29.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Amasya-Taşova-Gölbeyli Beldesindeki Borabay Krater Gölünün doğal SİT alanı statüsünden çıkarılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4973) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

30.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, Şeker Kurumunun kapatılmasına ve bazı iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4974) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

31.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, bir inşaat şirketinin hissedarlarına ve bu şirketin aldığı ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4975) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

32.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, SHÇEK’e bağlı yurtlarda yaşanan bazı sorunlara ve denetime ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/4976) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)