BIM serap 2 2 2005-03-02T14:10:00Z 2005-03-04T09:48:00Z 2005-03-04T09:48:00Z 1 60 347 TBMM 2 1 426 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 90

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 3 Mart 2005 Perşembe

 

Rapor

 

1.-   Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/946) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 03.03.2005) (GÜNDEME)