BIM BİM 2 2 2004-09-27T14:02:00Z 2004-10-22T06:33:00Z 2004-10-22T06:33:00Z 1 86 492 TBMM 4 1 604 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 9

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Ekim 2004 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Konya Milletvekili Atilla KART ve 23 Milletvekilinin, Yasa dışı örgütler ile emniyet, MİT ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddiaların  araştırılarak sorumlularının ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004)