BIM BİM 2 12 2004-12-20T12:31:00Z 2005-03-03T09:00:00Z 2005-03-03T09:00:00Z 2 509 2902 TBMM 24 5 3563 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 88

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 1 Mart 2005 Salı

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Belediye Kanununun Geçici 1 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4660)

2.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Avrupa Birliği ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4662)

3.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, iç ve dış borçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4663)

4.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Gümrük Birliği Çerçeve Anlaşmasının yürürlüğe konulup konulmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4666)

5.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Almanya Türk Dernekleri Koordinasyon Kurullarına maddi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4667)

6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhaneli’ne bağlı bazı köylerin sulama göleti ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4672)

7.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhaneli-Altıntaş Köyünün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4673)

8.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, Antalya-Elmalı-Yuva Beldesi Jandarma Karakolunun imamlara yönelik uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4682)

9.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, 5185 sayılı Kanunla ilgili yönetmeliklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4685)

10- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün bazı icraatlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4688)

11.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU’nun, Türkiye’deki misyonerlik faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/4690)

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB müktesebatına uyum çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4693) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

13.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 58 ve 59 uncu hükümetler dönemindeki personel alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4694)

14.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 58 ve 59 uncu hükümetler döneminde kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4695)

15.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Uzakdoğu’daki doğal afete yönelik yapılabilecek çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4696)

16.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, gazilerin ve dul eşlerinin aylıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4697)

17.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, ilköğretim çağındaki öğrencilerin okula kazandırılmasıyla ilgili düzenlenen kampanyaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4702)

18.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, dünyada ve ülkemizde öğrenci başına yapılan eğitim harcamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4704)

19.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Perşembe İlçesindeki sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4706)

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB müktesebatına uyum çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4714)