BIM BİM 2 4 2004-12-20T12:31:00Z 2005-03-01T08:17:00Z 2005-03-01T08:17:00Z 1 174 996 TBMM 8 1 1223 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 87

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 28 Şubat 2005 Pazartesi

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, Maliye Bakanının İstanbul’da satın aldığı orman arazisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4645)

 2.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, gebelikte ve gebelik önleyici olarak kullanılan ilaçların ruhsatlandırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4649)

3.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, müsteşarın bir hastanede şef olarak görev almasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4650)

4.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, müsteşar yardımcısının bir hastanede şef olarak görev almasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4651)

5.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının bir hastanede şef olarak görev almasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4652)

6.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4657)