BIM BİM 2 50 2005-02-24T12:15:00Z 2005-02-28T09:02:00Z 2005-02-28T09:02:00Z 2 577 3293 TBMM 27 6 4044 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 85

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 24 Şubat 2005 Perşembe

 

 

Tasarılar

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/970) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2005)

2.-   Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/971) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2005)

3.-   Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/972) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2005)

4.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/973) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2005)

5.-   Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/974) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2005)

6.-   Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/975) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2005)

 

Teklifler

 

1.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel ile İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 22 Milletvekilinin; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/384) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2005)

2.-   Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek’in; Çanakkale Savaşlarına Katılanlara, Ailelerine Hizmet ve Anı Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/385) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2005)

3.-   Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik’in; Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/386) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2005)

4.-   Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Yılmazcan, Hanefi Mahçiçek ile Mehmet Ali Bulut’un; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/387) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2005)

5.-   Kastamonu Milletvekilleri Musa Sıvacıoğlu, Hakkı Köylü ile Sinan Özkan’ın; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/388) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2005)

6.-   Konya Milletvekili Hasan Angı’nın; 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/389) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2005)

7.-   Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Erol Aslan Cebeci, Hasan Ali Çelik, Süleyman Gündüz ile Recep Yıldırım’ın; 29.01.2004 Tarih ve 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/390) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2005)

 

Tezkere

 

1.-   İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/764) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2005)