BIM BİM 2 5 2004-12-20T12:31:00Z 2005-02-24T14:03:00Z 2005-02-24T14:03:00Z 1 128 735 TBMM 6 1 902 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No: 84

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 23 Şubat 2005 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri AKBULUT       ve 23 Milletvekilinin, Doğu Anadolu Bölgesinde ağır kış şartlarının sebep olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)

2.- Sakarya Milletvekili Hasan Ali ÇELİK ve 20 Milletvekilinin, meslek yüksek okullarının ve mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/256) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2005)