BIM Normal t 2 9 2005-02-21T15:30:00Z 2005-02-22T08:35:00Z 2005-02-22T08:35:00Z 5 2391 13629 TBMM 113 27 16737 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 82

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 21 Şubat 2005 Pazartesi

 

Rapor

 

            1.- Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı İle Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 798) (Dağıtma tarihi: 21.2.2005) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY’un, Adıyaman İli için tütün kotasının ne zaman arttırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005)

2.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, Antalya’nın yatırım teşvik uygulamasına dahil edilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde açılan davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4869) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005)

2.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, son 5 yıldaki milli gelir ile iç ve dış borç artışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4870) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.2005)

3.- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU’nun, Almanya’da yayımlanan bir gazeteye verdiği iddia edilen demece ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4871) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005)

4.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, hakimlik ve kaymakamlık mülâkat sınavları ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4872) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AİHM’de Türkiye aleyhine açılan köy boşaltma davalarına ve köye dönüş projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4873) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.2005)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Gümrük Birliğinin bazı sonuçlarına ve AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4874) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005)

7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Şeker Kurumunun kapatılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4875) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005)

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bingöl depreminden sonra TOKİ ve TOBB tarafından yaptırılan deprem konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4876) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005)

9.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, soru önergelerinin cevaplandırılmaması nedeniyle denetim yetkisini kullanıp kullanmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4877) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005)

10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan fabrika, banka ve işletmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4878) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005)

11.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Devlet Denetleme Kurulunun hazırladığı raporlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4879) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005)

12.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Adli ve İdari yargı hakim ve savcı adaylığı mülakâtlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4880) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005)

13.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, yargıç ve savcı adayları sözlü sınavlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4881) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005)

14.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, özürlü sporcuların ödüllendirme mağduriyetlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4882) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005)

15.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, milli bir atletin cezalandırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4883) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005)

16.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, küçük esnaf ve sanatkârların BAĞ-KUR borçlarının yapılandırılmasına ve sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4884) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005)

17.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Mustafa Kemal Paşa İlçesindeki BAĞ-KUR bürosunun personel ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4885) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005)

18.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, BAĞ-KUR’luların prim borcu sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4886) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005)

19.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, tarımsal sulamada kullanılan elektrik  borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4887) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005)

20.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, fuel-oil ve doğal gaz ile çalışan elektrik santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4888) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.2005)

21.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ülkemizin bor, altın ve petrol rezervlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4889) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.2005)

22.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, patates ihracatına teşvik uygulamasının devam edip etmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4890) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005)

23.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kamu görevlilerine bir derece verilmesi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4891) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.2005)

24.- Adana Milletvekili Ayhan Zeynep TEKİN BÖRܒnün, konutu olan kamu görevlilerine lojman tahsis edilip edilmediğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4892) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.2005)

25.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, vergi mükelleflerine matrah arttırma baskısı yapıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4893) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005)

26.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, ilköğretim okullarına dağıtılan ders kitaplarının basım ihalelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4894) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005)

27.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Irak’ta Türk Koleji açılıp açılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4895) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.2005)

28.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’daki hekimlerin geçici olarak görevlendirilmelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4896) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005)

29.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Aybastı Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4897) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005)

30.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-İkizce İlçesine bağlı Şenbolluk, Devecik ve Kaynartaş beldelerinde sağlık ocaklarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4898) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005)

31.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Çatalpınar İlçesindeki sağlık ocağının ulaşım sorununa ve personel yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4899) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005)

32.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, çiftçilerin borçlarına ve alınacak önlemlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4900) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005)

33.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, patates ekimine getirilen karantina uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4901) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005)

34.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde-Çamardı-Eynelli Köyünün gölet ihtiyacına ve altyapı çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4902) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005)

35.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde-Çamardı-Orhaniye Köyünün sulama suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4903) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005)

36.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 2004 yılı doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4904) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.2005)

37.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Elazığ-Baskil-Bilaluşağı Köyünün içme suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4905) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.2005)

38.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’daki bazı köylerin yol bakım çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4906) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005)

39.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde Telekom Müdürlüğündeki keyfi uygulama iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4907) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005)

40.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Kayseri-Adana tren seferinin durdurulma nedenine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4908) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005)

41.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Atatürk Havaalanında pistten çıkan uçağa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4909) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005)

42.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, İstanbul’daki Haydarpaşa Limanı ve Garının sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4910) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005)

43.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Başbakanlık Teftiş Kurulunun BDDK’yla ilgili bir raporuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4911) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2005)

44.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bazı uluslararası görüşmelerde tutanak tutulup tutulmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4912) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.2005)

 45.- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN’in, 2002, 2003, 2004 yılları sigara ve tütün ihracat ve ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/4913) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005)

46.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, gazilere verilen maaşa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4914) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005)

47.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’da bulunan Şükrü Doruk Reviri’nin amacına uygun kullanılmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4915) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2005)

48.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, Türk Telekom ile bir Amerikan Firması arasındaki görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4916) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2005)

49.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Mamak Kaymakamlığınca dağıtılan yardımlar ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4917) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2005)

50.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, yurtdışında temsilcilikleri bulunan bakanlıklar ile diğer kamu kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4918) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2005)

51.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, kara nakliye taşımacılığı kooperatifleri ile liman ve otoban fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4919) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2005)

52.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, TRT’nin kurum içi ve dışında yaptırdığı dizilere ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4920) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2005)

53.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Alman vatandaşlığı iptal edilen Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4921) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2005)

54.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Mavi Akım Projesine ve gaz alım anlaşmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4922) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005)

55.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Tekirdağ-Hayrabolu İlçesinin bazı köylerinde kamulaştırma bedellerinin ödenmediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4923) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005)

56.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla başlatılan enerji operasyonunda ismi geçen bir yöneticiye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4924) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2005)

57.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir bölgesindeki ruhsatlı maden işletmelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4925) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2005)

58.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla başlatılan enerji operasyonuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4926) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2005)

59.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, doğal kaynak suyu işletmecilerine ve kapasite artırımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4927) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2005)

60.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, DSİ’nin Adana-Karataş İlçesi Ağyatan Gölündeki ıslah çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4928) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2005)

61.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, elektrik üretiminde kullanılan mobil santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4929) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2005)

62.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, DSİ’nin sulama birliklerinden geriye dönük ücret talep etmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4930) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2005)

63.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, çeşitli gerekçelerle kapalı tutulan kütüphanelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4931) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005)

64.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana-Pozantı-Elmalı Boğazındaki Kayak Merkezi Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4932) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2005)

65.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, Karaman’da mısır teşviği alabilmek için sertifikalı tohumluk faturası istenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4933) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2005)

66.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, soya üretiminin desteklenmesine ve teşvik primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4934) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2005)

67.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Diyanet İşleri Başkanlığının suni fertilizasyonla ilgili açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4935) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2005)

68.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, Yüksek İhtisas Hastanesi personelinin taşıma ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4936) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2005)

69.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Çorlu-Ankara arasında uçak seferlerine başlanıp başlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4937) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005)

70.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, bazı cep telefonu hizmetlerinin ücretlendirilme şekline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4938) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2005)

71.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Şeker Kurumunun kapatılmasına ve muhtemel sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4939) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005)

72.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, belediyelerin ilan ve reklam vergi oranlarını artırmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4940) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005)

73.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, bedelli askerlik için gelen talep sayısına ve bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4941) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2005)

74.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, BAĞ-KUR’un işyeri açan SSK emeklilerinin maaşlarından yaptırdığı kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4942) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2005)

75.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana’daki hava kirliliğine karşı alınacak önlemlere ve kaçak kömür satışına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4943) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2005)

76.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, ABD Büyükelçiliğinin bina çevresinde aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4944) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2005)