BIM Normal t 2 8 2005-02-17T13:58:00Z 2005-02-21T08:19:00Z 2005-02-21T08:19:00Z 1 103 588 TBMM 4 1 722 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 81

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 18 Şubat 2005 Cuma

 

 

Raporlar

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/842) (S. Sayısı: 796) (Dağıtma tarihi: 18.02.2005) (GÜNDEME)

2.-   Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/863) (S. Sayısı: 797) (Dağıtma tarihi: 18.02.2005) (GÜNDEME)