BIM BİM 2 101 2005-02-17T13:58:00Z 2005-02-18T12:16:00Z 2005-02-18T12:16:00Z 4 1733 9880 TBMM 82 19 12133 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 80

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 17 Şubat 2005 Perşembe

 

 

Tasarı

 

1.-   Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı (1/969) (Plan ve Bütçe; Adalet; İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2005)

 

Teklifler

 

1.-   Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/378) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2005)

2.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 42 Milletvekilinin; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/379) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2005)

3.-   İzmir Milletvekili Enver Öktem ve 14 Milletvekilinin; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/380) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2005)

4.-   İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 56 Milletvekilinin; 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/381) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2005)

5.-   Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/382) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2005)

6.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 41 Milletvekilinin; Or-Köy Genel Müdürlüğü Tarafından Orman Köylülerine, Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine ve Birliklerine Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/383) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2005)

 

Raporlar

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/951) (S. Sayısı: 794) (Dağıtma tarihi: 17.02.2005) (GÜNDEME)

2.-   Avrupa Orman Enstitüsüne İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/838) (S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 17.02.2005) (GÜNDEME)

3.-   Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve İki Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in; Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın; Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/376, 2/323, 2/325) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 17.02.2005) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, Diyanet Araştırma Merkezi kurulduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) sözlü soru önergesi (6/1460) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

2.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, sahte kimlik ve üniformayla yapılan gasp ve hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1461) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, 1983’ten sonra kamu bankaları yöneticilerinin malvarlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4834) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005)

2.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Hakkari ve çevresinde meydana gelen depreme ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4835) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa’daki hastanelerle ilgili bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4836) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

4.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bir firma hakkındaki gümrük kaçakçılığı iddialarına ve bu çerçevede yaşanan bazı olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4837) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

5.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumundaki bir zimmet olayına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4838) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, eski Başbakan Bülent Ecevit’e İstanbul Atatürk Havalimanı VİP salonunun kullandırılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4839) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

7.- Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR’ın, Erol Aksoy’un, KKTC’deki off-shore bankasıyla İktisat Bankasının birleştirilmesi sürecindeki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4840) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

8.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Mudanya-Dedeköy Köy meydanına parke taşı kaplanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4841) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

9.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Mudanya-Dedeköy ve Küçükyenice köylerinin su deposu ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4842) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Mudanya-Dedeköy’ün sulama kanallarındaki sorunlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4843) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

11.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Mamak Kaymakamlığı Vakıf Müdürlüğünün yaptığı yardımlarla ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4844) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005)

12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Mudanya-Esence Köyündeki TRT verici istasyonuna ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4845) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005)

13.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Antalya-Gündoğmuş Belediye Başkanının ailesine yönelik saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4846) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

14.- Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevden alınan bazı yöneticilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4847) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

15.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2003 ve 2004 yıllarında tahsil edilemeyen vergi miktarına ve işini terk eden mükellef sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4848) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005)

16.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, okul duvarlarına reklam izni verilip verilmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4850) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, okullardaki dış cephelere reklam alınacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4851) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

18.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, Çin’den yer fıstığı ithal edildiği iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4852) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005)

19.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 4876 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4853) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

20.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Tarım Gönüllüsü Projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4854) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

21.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, son 10 yılda yapılan süne mücadelesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4855) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

22.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, son 10 yıldaki traktör satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4856) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

23.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, gezici toprak analiz laboratuarlarının faaliyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4857) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

24.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun Tarım İl Müdürlüğü personelinden görev yeri ve ünvanları değiştirilenlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4858) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

25.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünün kaldırılma gerekçesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4859) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

26.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, arızalı veya kapalı olan şehirlerarası demiryolları hatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4860) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

27.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Mudanya-Esence Köyüne rıhtım ve balıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4861) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

28.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, kamu bankaları ile özel bankaların borçlularına uygulanan şartlar arasındaki farklılığa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4862) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005)

29.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Iğdır İl, ilçe ve köylerindeki özürlü sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/4863) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005)

30.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2003 ve 2004 yıllarındaki ihracat, ithalat, dış ticaret ve cari işlem rakamlarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/4864) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005)

31.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Dalaman’da MOPAK A.Ş.nin çevre kirliliğini önlemek için yaptığı yatırımlara ve işçi sigortalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4865) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

32.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 1995 yılından itibaren tahsil edilemeyen tarımsal sulama borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4866) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

33.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, özürlü sporcuların ödüllendirme mağduriyetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4867) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

34.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, toplantılara azınlık temsilcilerinin davet edilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/4868) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

Meclis Araştırması Önergeleri

 

            1.- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz DEMİR ve 40 Milletvekilinin, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde keyfi yönetim, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanımı ve kadrolaşma iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/251) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2005)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN ve 27 Milletvekilinin, LPG’li araç sektörünün sorunlarının araştırılarak sektörün etkin denetiminin sağlanması ve eğitimli uzman ihtiyacının giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.2005)

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU, ülkemizdeki sigara üreticisi firmalara ve denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesini 17.2.2005 tarihinde geri almıştır. (7/4849)