BIM Normal deneme 2 19 2004-10-19T14:46:00Z 2004-10-20T07:09:00Z 2004-10-20T07:09:00Z 1 387 2207 TBMM 18 4 2710 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 8

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Ekim 2004 Salı

 

 

Raporlar

 

            1.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü’nün  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/222) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME)

2.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/223) (S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME)

3.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü’nün  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/224) (S. Sayısı: 501) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME)

4.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/225) (S. Sayısı: 502) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME)

5.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar’ın   Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/230) (S. Sayısı: 503) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME)

6.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/231) (S. Sayısı: 504) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME)

7.- Hatay  Milletvekili Sadullah Ergin’in  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/244) (S. Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/245) (S. Sayısı: 506) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME)

9.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/247) (S. Sayısı: 507) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME)

10.- Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/248) (S. Sayısı: 539) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) (GÜNDEME)