BIM BİM 2 25 2005-02-11T14:37:00Z 2005-02-16T12:04:00Z 2005-02-16T12:04:00Z 1 165 945 TBMM 7 1 1160 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 77

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 11 Şubat 2005 Cuma

 

Tasarılar

 

1.-   Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/967) (Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2005)

2.-   (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/968) (Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2005)

 

Teklif

 

1.-   Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Sigarayla Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/377) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2005)

 

Rapor

 

1.-   24.6.2004 Tarihli ve 5197 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/856) (S. Sayısı: 791) (Dağıtma tarihi: 11.02.2005) (GÜNDEME)