BIM Normal t 2 22 2005-02-10T14:04:00Z 2005-02-11T09:10:00Z 2005-02-11T09:10:00Z 8 4068 23189 TBMM 193 46 28477 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 76

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 10 Şubat 2005 Perşembe

 

Teklif

 

1.-   Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve İki Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/376) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2005)

 

Tezkereler

 

1.-   Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/747) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2005)

2.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/748) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2005)

3.-   Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/749) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2005)

4.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/750) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2005)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, kamuya ait inşaat ihalelerinin tümünün TOKİ tarafından koordine edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2005)

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, sokak aydınlatma faturalarının belediyelere ödettirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2005)

3.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Ziraat Bankasının kârı ile çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005)

4.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, esnaf ve sanatkârlara verilen kredilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005)

5.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1428) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1430) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1431) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

9.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1432) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

10.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1433) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

11.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

12.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

13.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

14.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

15.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1438) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

16.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1439) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

17.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1440) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

18.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1441) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

19.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) sözlü soru önergesi (6/1442) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

20.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) sözlü soru önergesi (6/1443) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

21.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) sözlü soru önergesi (6/1444) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

22.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/1445) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

23.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) sözlü soru önergesi (6/1446) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

24.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) sözlü soru önergesi (6/1447) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

25.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1448) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

26.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) sözlü soru önergesi (6/1449) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

27.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1450) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

28.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, İLKSAN Genel Kuruluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1451) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005)

29.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, Antalya-Elmalı Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2005)

30.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, hükümetin sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini amaçlayıp amaçlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2005)

31.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Güney Asya’daki felaketzedeler için yardım toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2005)

32.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki yuvalar ve yetiştirme yurtlarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) sözlü soru önergesi (6/1455) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

33.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER’in, Balıkesir-Burhaniye’deki Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitim tesislerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1456) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

34.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER’in, Balıkesir İli Körfez Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1457) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

35.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, ilaçta sahte kupürlerle yapılan yolsuzluğa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

36.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, Antalya İline hipodrom yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) sözlü soru önergesi (6/1459) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Tekel’e ve Tütün Üst Kuruluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4743) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.2005)

2.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemesinde açılan bir davaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4744) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin batık bankalardan tahsil etmeyi hedeflediği paraya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4745) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.2005)

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’ye devredilen Demirbank ve Ulusal Bank’ın aktif ve pasifine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4746) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ziraat Bankası A.Ş. Hasanpaşa Şubesi Müdürü hakkındaki iddiaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4747) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin denetimine ve açılan davalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4748) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF tarafından yapılan tahsilata ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4749) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005)

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Eze Zeytincilik’e kullandırılan kredilere ve Erol Evcil’in TMSF’ye olan borcuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER)  yazılı soru önergesi (7/4750) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005)

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Etibank nedeniyle hakkında dava açılanlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4751) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005)

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ziraat Bankası A.Ş.’nin bilgisayar sisteminin çökmesi ve bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER)  yazılı soru önergesi (7/4752) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005)

11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kentbank’ın Arnavutluk’taki bir iştirakinin satışı için kamu bankalarından kredi kullandırılıp kullandırılmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4753) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005)

12.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, halkın dini duygularının istismar edildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/4754) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2005)

13.- Çankırı Milletvekili Hikmet ÖZDEMİR’in, misyonerlik faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/4755) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005)

14.- Bursa Milletvekili Şevket ORHAN’ın, Diyanet İşleri Başkanlığının konumuna ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/4756) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005)

15.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, 5272 sayılı Belediye Kanununun 84 üncü maddesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4757) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.2005)

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, azınlıklarla ilgili bir düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4758) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005)

17.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım ücretlerine yaptığı zamma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4759) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.2005)

18.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmaz olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4760) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.2005)

19.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, 1.1.2003 tarihinden itibaren TOKİ tarafından yapılan konutlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4761) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.2005)

20.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, kolalı ve alkollü içecekler ile tütün mamullerinden alınan vergiye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4762) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.2005)

21.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, yurtdışı uçak seferlerinde ülkemiz sınırlarında yapılan satışların belgelendirilip belgelendirilmediğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4763) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005)

22.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, İstanbul’da muhtemel bir depreme yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4764) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.2005)

23.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Irak’ta yapılacak seçimlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4765) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.2005)

24.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, 5176 sayılı Kanun ile 3628 sayılı Kanun arasındaki farklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4766) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005)

25.- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN’in, Şeker Kurumu ve Şeker Kuruluna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4767) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005)

26.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, kurban kesimlerinde yaşanan olumsuzlukların çözümüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4768) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005)

27.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, 5272 sayılı Belediye Kanununun bazı hükümlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4769) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005)

28.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Spor Toto bünyesindeki bir bahis oyununun hasılatının özel şirketlerin banka hesabında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4770) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

29.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, hırsızlık olaylarındaki artışa ve bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4771) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2005)

30.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Uzan Grubu borçları adına yapılan teklifin kabul edilmeme nedenine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4772) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005)

31.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İktisat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının satış kararına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4773) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005)

32.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Erol Aksoy’un basında yer alan iddialarına ve TMSF Başkanının açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4774) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005)

33.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Uzan Grubunun TMSF’ye ödeme planı sunup sunmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4775) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005)

34.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, İmar Bankasına el konulma sürecinin geciktirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4776) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005)

35.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, TRT’nin bir çalışanı hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4777) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2005)

36.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, TRT’de görevlendirilen bir kişi hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4778) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2005)

37.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Cem Uzan ile Kemal Uzan arasındaki telefon konuşma kayıtlarının basına sızdırılmasına ve Kemal Uzan’ın yakalanamama sebebine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4779) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005)

38.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, sendikal faaliyette bulunan kamu görevlileri hakkında Sivas Valiliğince soruşturma başlatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4780) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005)

39.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, THK’ya kurban derisi toplama yetkisini düzenleyen yönetmeliğin hukuki dayanağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4781) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

40.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İli valilerinin sık değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4782) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005)

41.- Tokat Milletvekili Resul TOSUN’un, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca verilen ilanlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4783) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005)

42.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, seracılıkla uğraşan çiftçilerin, tarımsal destekleme projelerinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4784) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005)

43.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Tekel Genel Müdürlüğünün Ankara’da yaptırdığı hizmet binasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4785) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005)

44.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, 5272 sayılı Belediye Kanununun geçici 1 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4786) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005)

45.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Spor Toto bünyesindeki bir bahis oyununun hasılatının özel şirketlerin banka hesabında tutulduğu iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4787) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

46.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki eczacıların Emekli Sandığından alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4788) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005)

47.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, bisküvi ve gofret satışında uygulanan KDV oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4789) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2005)

48.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, orta ve yüksek öğrenimde kullanılan ve tavsiye edilen Kur’an-ı Kerim meal ve tefsirlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4790) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Şubat ayında Ardahan’a kaç öğretmen atanacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4791) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005)

50.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, bir firmaya elma ithalatı izni verilip verilmediğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4792) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005)

51.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Doğu ve Güneydoğu’daki çiftçilere yapılacak yardımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4793) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005)

52.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bir müsteşar yardımcısıyla ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4794) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005)

53.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kafkas Cumhuriyetlerini Doğu Karadenize bağlayacak demiryolu projesi olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4795) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2005)

54.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bir firmanın gazyağı ithalinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/4796) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005)

55.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bazı hükümlü eski milletvekillerinin siyasi faaliyette bulunup bulunamayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4797) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005)

56.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR’ün, Burhaniye Veremle Savaş Dispanserinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4798) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005)

57.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, DSİ 15. Bölge Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4799) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005)

58.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye’nin yurtdışında tanıtım envanterine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4800) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2005)

59.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, yoğun göç alan il ve ilçelerin yatırım teşviklerinden yararlandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4801) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2005)

60.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Emlakbank’taki usulsüz kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4802) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2005)

61.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Gedikli Köyü Şehitlik Anıtı Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4803) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2005)

62.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, basında yer alan bir açıklamaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4804) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2005)

63.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İmarbank soruşturmasında BDDK’ya gelen bir ihbar mektubuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4805) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.2005)

64.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İmarbank’la ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4806) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.2005)

65.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Doğu Anadolu Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4807) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2005)

66.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, elektriğin üretim maliyeti ve kullanım ücreti ile kaçak kullanımın nedenlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4808) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2005)

67.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir gazetede yer alan iddiaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4809) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2005)

68.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Veteriner Fakültesi öğrencilerinin yurtdışı eğitim imkanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4810) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2005)

69.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir firmadan aldığı otobüslere ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4811) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.2005)

70.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Bergama’daki altın madeni işletmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4813) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

71.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya-İbradı İlçesindeki boş idareci kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4814) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

72.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye-Suriye sınır bölgesinde petrolle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4815) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005)

73.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, hükümetin ucuz konut projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4816) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005)

74.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, emeklilerin maaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4817) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005)

75.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, duble yol çalışmalarına ve çıkan sorunlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4818) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

76.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, duble yol çalışmalarına ve çıkan sorunlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4819) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

77.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Kocaeli Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye bağlanacağı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4820) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

78.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4821) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

79.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, LPG’li araç kullanımının sebep olduğu sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4822) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

80.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, gazete tiraj ve satış raporlarının denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4823) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005)

81.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’da yol kenarlarının ağaçlandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4824) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

82.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, 17 Ağustos 1999 depreminin gerçekleştiği illerde yıkılan konutlarla ilgili olarak yargıya intikal ettirilen dosyalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4825) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

83.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, Emniyet Teşkilatına üniversite mezunu eleman alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4826) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

84.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, SSK’lılara tüp bebek imkanı sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4827) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

85.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Yunanistan’da “Türk” sıfatının kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4828) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

86.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Türkiye’nin AB üyeliği için Fransa’nın aldığı referandum kararına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4829) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

87.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, “hortumcu” kavramının tarifine ve Etibank’a ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4830) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005)

88.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, çiftçilere yönelik doğrudan gelir desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4831) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005)

89.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, halk eğitim merkezlerinde, vatandaşların AB konusunda bilgilendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4832) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005)

 

 

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 29 Milletvekilinin, sigara sanayiinin durumu ile sigara kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005)