BIM Normal t 2 19 2005-02-09T16:48:00Z 2005-02-10T08:29:00Z 2005-02-10T08:29:00Z 1 176 1008 TBMM 8 2 1237 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 75

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 9 Şubat 2005 Çarşamba

 

 

Raporlar

 

1.-   Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR ve 26 Milletvekili ile İstanbul Milletvekili Azmi ATEŞ ve 100 Milletvekilinin Kamu Vakıfları ile Kamu Bünyesinde Kurulu Dernek ve Yardımlaşma Konusunun Araştırılarak, Bu Oluşumlardan Kaynaklanan Sorunların Çözümü İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/12, 28) (S. Sayısı: 699) (Dağıtma Tarihi: 9.2.2005) (GÜNDEME)

2.-   Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 6 ve Ek 8 inci Maddeleri Hükümlerine Göre Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Sayıştay Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu (3/458) (S. Sayısı: 733) (Dağıtma tarihi: 09.02.2005) (GÜNDEME)

3.-   Türkiye Cumhuriyeti İle Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/890) (S. Sayısı: 787) (Dağıtma tarihi: 09.02.2005) (GÜNDEME)