BIM BİM 2 34 2005-02-07T11:32:00Z 2005-02-10T09:58:00Z 2005-02-10T09:58:00Z 1 263 1501 TBMM 12 3 1843 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 73

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 7 Şubat 2005 Pazartesi

 

 

Tasarılar

 

1.-   Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/961) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2005)

 

2.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/962) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2005)

 

3.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/963) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2005)

 

4.-   Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/964) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2005)

 

5.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/965) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2005)

 

Teklif

 

1.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun; Yatırımların ve İstihdamın Özendirilmesi ve Bölgesel Dengesizliklerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/374) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2005)