BIM BİM 2 13 2005-02-02T09:27:00Z 2005-02-04T14:50:00Z 2005-02-04T14:50:00Z 1 141 806 TBMM 6 1 989 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 70

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 2 Şubat 2005 Çarşamba

 

Tasarı

 

1.-   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/960) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2005)

 

Teklif

 

1.-   Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/373) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2005)

 

Rapor

 

1.-   TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim Kurumlarını (Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosova’daki BM Geçici Yönetimi (UNMIK) Arasında Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/929) (S. Sayısı: 741) (Dağıtma tarihi: 01.02.2005) (GÜNDEME)