BIM Normal deneme 2 102 2004-10-18T11:40:00Z 2004-10-21T08:35:00Z 2004-10-21T08:35:00Z 4 1534 8747 TBMM 72 17 10741 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 7

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Ekim 2004 Pazartesi

 

Tasarılar

 

            1.- 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/897) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2004)

            2.- 2005 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı (1/898) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2004)

 

Tezkereler

 

            1.- Genel Bütçeli Dairelerin 2003 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/669) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

            2.- Katma Bütçeli İdarelerin 2003 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/670) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004)

 

Raporlar

 

            1.- Artvin Milletvekili Orhan Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/168) (S. Sayısı: 488) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEMDE)

            2.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/176) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME)

            3.- Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/180) (S. Sayısı: 490) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME)

            4.- Afyon Milletvekili Ahmet Koca’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/186) (S. Sayısı: 491) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME)

            5.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/187) (S. Sayısı: 492) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME)

            6.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/192) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME)

            7.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/211) (S. Sayısı: 494) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME)

            8.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/212) (S. Sayısı: 495) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME)

           

 

 

9.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/214) (S. Sayısı: 497) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME)

            10.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü’nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/220) (S. Sayısı: 498) (Dağıtma tarihi: 18.10.2004) (GÜNDEME)

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, İngiltere’ye kaçırılan bir tarihi esere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

2.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, gıda denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, TRT’nin özel müzik kuruluşlarıyla ilgili başlattığı bir uygulamaya ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) sözlü soru önergesi (6/1303) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın merkezi sınavlara göre yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3763) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN’in, TCK’nın 181 ve 182 nci maddelerinin yürürlük zamanına ve muhtemel sorunlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3764) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2004)

3.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, TCK’nın çevre ile ilgili düzenlemelerine ve bazı iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3765) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

4.- Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR’ın, İskenderun Limanı açıklarında batan zehirli atık yüklü gemiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3766) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF Başkanının tehdit edildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3767) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2004)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Uzan Grubunun İmar Bankası borçları için TMSF’ye sunduğu teklife ve Star Yayın Grubuna yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3768) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2004)

7.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, Paralimpik oyunlarına ve bununla ilgili altyapı çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3769) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

8.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, camilerdeki tarihi eserlerin denetlenmesi ve çalınmalarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3770) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2004)

9.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, TRT’nin işine son verdiği bazı sözleşmeli personele ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3771) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, RTÜK’le ilgili milletlerarası antlaşmalara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3772) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2004)

11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Tel Afer’deki olaylara ve Türkmenlerin durumuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3773) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2004)

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sevr Antlaşmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3774) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2004)

13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB üyesi ülkelerin işçi ihtiyaçlarına ve Komisyonun yapısına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3775) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2004)

14.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, AB’nin Kıbrıs’la ilgili tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3776) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

15.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, BOTAŞ’ın doğalgaz satış fiyatlarına ve yıllık faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3777) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

16.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, akaryakıt fiyat artış oranlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3778) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

17.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Yenişehir İlçesi ve köylerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3779) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

18.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, ülkemizde üretilen elektriğin santral cinsine göre analizine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3780) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2004)

19.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, kıymetli taşlardan alınan KDV’nin kaldırılması uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3781) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004)

20.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3782) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

21.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, SSK emeklilerinin yargı kararıyla kesinleşen alacaklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3783) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

22.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, fay hattı üzerinde bulunan yatılı ilköğretim okullarının tespitine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3784) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

23.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde Milli Eğitim Müdürlüğündeki atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3785) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2004)

24.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünce yayınlandığı iddia edilen bir genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3786) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2004)

25.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Yenişehir İlçesindeki fasuyle ve biber yetiştiricilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3787) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

26.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, üzüm üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3788) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

27.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, zina krizinin finans piyasaları üzerindeki etkisine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3789) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

28.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, 1924 tarihli ve 224 sayılı Kanunla ilgili bazı uygulamaların yerine getirilip getirilmediğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3790) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

29.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Fener Rum Patrikhanesi ve Patrik hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3791) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

30.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, esnaf kredilerinin faizlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3792) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2004)

31.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Şanlıurfa irtibat bürosunun kapatılma nedenine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3793) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2004)