BIM BİM 2 25 2005-02-01T13:30:00Z 2005-02-02T07:41:00Z 2005-02-02T07:41:00Z 3 1008 5747 TBMM 47 11 7057 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 69

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 1 Şubat 2005 Pazartesi

 

Tasarılar

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/951) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2005)

2.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devlet Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/952) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2005)

3.-   Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Mali Yönetim Usulleri Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/953) (Milli Savunma; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2005)

4.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/954) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2005)

5.-   Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/955) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2005)

6.-   Türkiye Hükümeti ile Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/956) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2005)

7.-   Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/957) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2005)

8.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/958) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2005)

9.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/959) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2005)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların mağduriyetine yol açan 253 Nolu Gelir Vergisi Tebliğinin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2005)

 

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Başkanlığı-Denetleme Kurulunun bir raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesini 1.2.2005 tarihinde geri almıştır. (7/4659)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Alaaddin Çakıcı’nın yurtdışına çıkışıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4248)

2.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kumluca İlçesi Sarnıç Tepesinin tahsisine ve ağaç kesimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4360)

3.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, elektrik kaçaklarına ve nükleer enerji santrallerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4361)

4.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, uyuşturucu kullanımı ve nakline yönelik önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4373)

5.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara’daki metro hattı ihalelerine ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4377)

6.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Gümüşhane-Şiran İlçesinde güvenlik güçlerince yapılan bir operasyona ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4378)

7.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Türkiye’de atom bombası bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4394)

8.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, Eğitim-Sen üyelerine Emniyet güçlerinin sert müdahalede bulunduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4399)

9.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Eğitim-Sen’in İstanbul mitingine ve hakkında açılan davaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4400)

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, eski Başbakan Mesut YILMAZ’ın eşinin kaçırılmak istendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4402)

11.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Eğitim-Sen üyelerine Emniyet güçlerinin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4403)

12.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara-Çubuk İlçesi Belediye Başkanlığı binasının boyanmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4405)

13.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4440)

14.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, bazı belediyeler ve bunlara ait şirketlerde çalışanların işine son verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4442)

15.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sicil amirleri yönetmelikleri ve 5015 sayılı Kanuna göre çıkarılması öngörülen yönetmeliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4443)

16.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, yabancıların satın aldığı şirketlere ve satış değerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4444)

17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bakanların yurt dışı ziyaretlerine ve basında yer alan bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4446)

18.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, ülkemizde sporun yaygınlaştırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4447)

19.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü binası inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4450)

20.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, sözleşmeli personele ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4452)

21.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, emekli ikramiyelerinin hazine kağıtlarıyla ödeneceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4453)

22.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kamu açıklarının finansmanında Merkez Bankası kaynaklarının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4465)