BIM BİM 2 9 2004-12-20T12:31:00Z 2005-02-01T11:08:00Z 2005-02-01T11:08:00Z 1 288 1645 TBMM 13 3 2020 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 68

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 31 Ocak 2005 Pazartesi

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, turizm işletmeleri ile seyahat acentalarının indirimli elektrik kullanabilmelerine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4023)

2.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4050))

3.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Halk Bankasının esnaf kredi faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4051)

4.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 58 ve 59 uncu Hükümet döneminde kamu bankalarından verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4370)

5.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, tahsil edilen vergi miktarı, yıllara göre artış oranı ile vergi kaçağını önleme çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4381)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, terör örgütü KONGRA-GEL’in AB nezdindeki faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4386)

7.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Liselere Giriş Sınavında yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4408)

8.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, bazı doktorların Bakanlıkta ve hastanelerde görev almalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4417)

9.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana-Ceyhan Misis I. Merhale Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4437)

10.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU’nun, Irak’taki katliamın durdurulması için ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4439)