BIM Normal t 2 24 2005-01-17T12:50:00Z 2005-01-18T07:44:00Z 2005-01-18T07:44:00Z 5 2364 13479 TBMM 112 26 16553 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 65

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 17 Ocak 2005 Pazartesi

 

Tasarı

 

1.-    Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/947) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2005)

 

Teklifler

 

1.-   Çanakkale Milletvekili İsmail Özay ve 23 Milletvekilinin; Çanakkale Savaşlarına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/370) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2005)

2.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 15 Milletvekilinin; 29.01.2004 Tarih ve 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/371) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2005)

3.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ve 15 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/372) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2005)

 

Raporlar

 

            1.- Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/935) (S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) (GÜNDEME)

            2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) (S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) (GÜNDEME)

            3.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın; Devlet Memurları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın; Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu İle 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi İle Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/252, 2/21, 2/318) (S. Sayısı: 736) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1385) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

2.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1386) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

3.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1387) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

4.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1388) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

5.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1389) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

6.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1390) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

7.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

8.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

10.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1394) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

11.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

12.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1396) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

13.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1397) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

14.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) sözlü soru önergesi (6/1398) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

15.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) sözlü soru önergesi (6/1399) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

16.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) sözlü soru önergesi (6/1400) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

17.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/1401) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

18.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) sözlü soru önergesi (6/1402) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

19.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) sözlü soru önergesi (6/1403) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

20.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) sözlü soru önergesi (6/1404) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

21.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR’ün, Balıkesir-Havran İlçesi Kaymakamı hakkındaki bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Meclis TV’de işine son verilen ve yeni işe alınan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4532) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

2.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, KİT’lerde çalışan işçi ve sözleşmeli personele ve personel hareketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4637) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2005)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kemal Uzan’ın Türkiye’ye iadesi için yapılan işleme ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4638) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2005)

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’in, LPG’li araçların can ve mal kaybına sebep olmaması için alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4639) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2005)

5.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, bir hükümlünün yeşil pasaportuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4640) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2005)

6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Lara Kent Parkı Projesine yapılan arazi tahsisinin iptaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4641) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2005)

7.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Tahtalı Dağında uygulanacak projeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4642) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2005)

8.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, yolsuzluk ve usulsüzlük ile ilgili davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4643) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2005)

9.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, cezaevi, tutukevi ile hükümlü ve tutuklu sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4644) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2005)

10.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, Maliye Bakanının İstanbul’da satın aldığı orman arazisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4645) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2005)

11.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun-Vezirköprü İlçesindeki Kunduz Dağı Yaylalarının turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4646) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2005)

12.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Kızılay Derneğinin olası bir afete hazırlık durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4647) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2005)

13.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, polis amirlerinin askerlik hizmetinin rütbe kıdemlerinde değerlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4648) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2005)

14.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, gebelikte ve gebelik önleyici olarak kullanılan ilaçların ruhsatlandırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4649) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2005)

15.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, müsteşarın bir hastanede şef olarak görev almasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4650) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2005)

16.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, müsteşar yardımcısının bir hastanede şef olarak görev almasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4651) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2005)

17.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının bir hastanede şef olarak görev almasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4652) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2005)

18.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisinin Kıbrıs’ın tanınma biçimiyle ilgili mektubuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4653) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2005)

19.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, bankalardan yurtdışına yapılan döviz transferine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4654) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2005)

20.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, RTÜK Başkan ve Başkan Yardımcılarının aylık gelirlerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4655) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2005)

21.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, Giresun İlinin afet için öncelik kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4656) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2005)

22.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4657) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2005)

23.- Mersin Milletvekili Vahit ÇEKMEZ’in, BAĞ-KUR’luların özürlü çocuklarının gelişim ve eğitim yardımından yararlandırılmamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4658) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2005)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Yunanistan’ın kendisine ait olmayan bazı kayalıklara bayrak çektiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4282)

            2.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, basında yer alan bir beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4283)

3.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, haklarında soruşturma izni istenen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4286)

4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 4207 sayılı Kanunun uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4287)

5.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, personel alımında kadın-erkek ayırımı yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4295)

6.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Bergama-Ovacık Altın İşletmesinde işten çıkarılan bir şahsa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4296)

7.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, tinerci-balici olarak adlandırılan çocuklara yönelik alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4298)

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Datça’da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4299)

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Fethullah Gülen’in, Devlet kurumlarıyla bağlantısı olduğu yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4300)

10.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, ücretsiz dağıtılan ders kitapları ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4301)

11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, 2000 yılından sonra yüksek öğrenim kurumlarıyla ilişkisi kesilen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4302)

12.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Sinop-Gerze Devlet Hastanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4304)

13.- Adana Milletvekili Mehmet Ziya YERGÖK’ün, İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanına VIP salonunun kullandırılmadığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4307)

14.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, ABD Ankara Büyükelçiliğinin vereceği bir resepsiyonda Fener Rum Patriğinin “ekümenik sıfatı” ile tanınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4311) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2004)

15.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, liseler için hazırlanan yeni müfredata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4312)

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, kamu kurumlarında yöneticilerin fotoğraflarının asılmamasına yönelik genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4314)

17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, kamu görevlilerinin hediye almaları ile ilgili genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4315)

18.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir soru önergesine verilen cevaba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4316)

19.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin BOTAŞ’a olan doğalgaz borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4322)

20.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, muhtarlıkların ve muhtarların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4323)

21.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara-Yenimahalle-Gimat kavşağında kurulan oto pazarına ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4324)

22.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, Uzan Grubuna ait bir çiftlikte ele geçirilen gizli kamera kayıtlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4325)

23.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, üniversitelerdeki ikinci öğretim programlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4329)

24.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, hükümetin bazı kamu kurumlarına yönelik uygulamaları ve İnsan Hakları Danışma Kuruluna üye seçimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4341)

25.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Fener Rum Patrikhanesinin Türkiye’den talepleri ile ilgili basında yer alan iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4352)

26.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Muğla-Milas Ören Limanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4355)