BIM Normal t 2 6 2004-12-20T12:31:00Z 2005-01-17T08:03:00Z 2005-01-17T08:03:00Z 1 79 452 TBMM 3 1 555 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 64

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 14 Ocak 2005 Cuma

 

Teklif

 

1.- Tekirdağ  Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut’un; Yolsuzlukla Mücadele Günü Hakkında Kanun Teklifi (2/369) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

 

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR, balıkçılığın rekabet gücünün korunmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesini 14.1.2005 tarihinde geri almıştır. (7/4628)