BIM Normal t 2 15 2005-01-13T09:44:00Z 2005-01-14T07:47:00Z 2005-01-14T07:47:00Z 1 95 542 TBMM 4 1 665 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 63

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 13 Ocak 2005 Perşembe

 

Raporlar

 

1.-                   Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/683, 1/577) (S. Sayısı: 731) (Dağıtma tarihi: 13.01.2005) (GÜNDEME)

 

2.-                   Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) (Dağıtma tarihi: 13.01.2005) (GÜNDEME)